لطفا صبر کنید
فیلتر ها
img-name

قواعد داوري/ قواعد ميانجي‌گري

 • تاریخ : شنبه 23 مرداد 1400
 • نویسنده : اتاق بازرگانی بین‌المللی/ ترجمه: محسن محبی
img-name

شرط نمونه براي ميانجي‌گري

 • تاریخ : شنبه 23 مرداد 1400
 • نویسنده : اتاق بازرگانی بین‌المللی/ ترجمه: محسن محبی
img-name

نمونه‌هاي شروط داوري

 • تاریخ : شنبه 23 مرداد 1400
 • نویسنده : اتاق بازرگانی بین‌المللی/ ترجمه: محسن محبی
img-name

گزارش مشورتي ابزارهاي ديجيتال: اسناد تجارت الكترونيك

 • تاریخ : جمعه 08 مرداد 1400
 • نویسنده : اتاق بازرگانی بین‌المللی
img-name

بررسي سيستمي اسناد اعتبار اسنادي

 • تاریخ : سه‌شنبه 11 خرداد 1400
 • نویسنده : اتاق بازرگانی بین‌المللی/ ترجمه: ویدا قربانی
img-name

قواعد هيأت‌هاي حل اختلاف اتاق بازرگاني بين‎المللي

 • تاریخ : شنبه 15 آذر 1399
 • نویسنده : اتاق بازرگانی بین‌المللی/ ترجمه: الهام انیسی
img-name

قواعد هيأت‌هاي حل اختلاف اتاق بازرگاني بين‌‎المللي

 • تاریخ : شنبه 15 آذر 1399
 • نویسنده : اتاق بازرگانی بین‌المللی/ ترجمه: الهام انیسی
img-name

قواعد هيئت‌هاي حل اختلاف اتاق بازرگاني بين‌المللي

 • تاریخ : شنبه 01 آذر 1399
 • نویسنده : اتاق بازرگانی بین‌المللی/ ترجمه: الهام انیسی
img-name

شروط استاندارد هيئت حل اختلاف ICC

 • تاریخ : شنبه 01 آذر 1399
 • نویسنده : اتاق بازرگانی بین‌المللی/ ترجمه: الهام انیسی
img-name

دستورالعمل‌ ICC در مورد اقدامات احتمالي با هدف كاهش اثرات همه‌گيري كوويد -19

 • تاریخ : پنج‌شنبه 21 فروردین 1399
 • نویسنده : اتاق بازرگانی بین‌المللی/ ترجمه: شهرام شمس