لطفا صبر کنید

جلسه كميسيون بانكي كميته ايراني ICC

  • یکشنبه 08 آذر 1394
جلسه كميسيون بانكي كميته ايراني ICC

جلسه کمیسیون بانکی کمیته ایرانی ICC روز  شنبه مورخ 14/09/1394 ساعت 8:30 در سالن جلسات طبقه ششم اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران برگزار می شود. رئوس مهمترین مطالب مطرح در این اجلاس به شرح زیر است:

- گزارش سفر پاریس

- اظهار نظر راجع به بخشنامه شماره 94/ 233797 درباره موارد اجرایی "قانون رفع موانع تولید.........."

- پیشنهاد اصلاح متن گواهی بازرسی (بازرسی در مقصد)

- رضایت نامه درخواستی بانک Mirbusiness