شیدسچپج
۲۶۲۷۲۸۲۹۳۰۳۱۱
۲۳۴۵۶۷۸
۹۱۰۱۱۱۲۱۳۱۴۱۵
۱۶۱۷۱۸۱۹۲۰۲۱۲۲
۲۳۲۴۲۵۲۶۲۷۲۸۲۹
۳۰۳۱۱۲۳۴۵
آکادمی کمیته ایرانی ICC

آقای محمدصالح ذوقی

 

- ۳۴سال تجربه در بانكداري بين المللي ، بازرسي كالا و آموزش مباني تجارت و بانکداري بين المللي

- ۱۴سال تجربه در عمليات بانکداري بين المللي در بانک هاي تجارتي ايران و هلند سابق، تجارت و سپه

- تدريس در دانشگاه هاو مؤسسات آموزش عالي كشور( ۱۳۸۴-۱۳۶۴)

- دبير كميسيون بانكداري كميته ايراني اتاق بازرگاني بين المللي (­۱۳۸۴-۱۳۶۴)

- عضو هيات مديره شركت بازرسي بين الملي بخرد (سهامي خاص-BIS) – ( ۱۳۸۸ – ۱۳۷۱)

- مترجم و نويسنده مقاله هاي تخصصي در زمينه مسائل تجارت،حمل و نقل و بانكداري بين المللي و مقررات ICC

- عضو گروه کارشناسي ماهنامه صنعت حمل و نقل (۱۳۷۴-۱۳۶۴)

- عضو گروه كار اينكوترمز ۲۰۰۰- اتاق بازرگاني بين المللي– پاريس

- عضو کميسيون بانکداري و کميسيون حقوقي بازرگاني اتاق بازرگاني بين المللي - پاريس

 

 تحصيلات

 

 ديپلم رياضي، دبيرستان دارالفنون۱۳۴۷ تهران

ليسانس بازرگاني،مدرسه عالي بازرگاني (سابق) ۱۳۵۱ تهران

فوق ليسانس مديريت بازرگاني (MBA)،دانشگاه ايالتي مركزي(۱۹۷۸)(آمريكا)

 

 دوره هاي تخصصي

 

 اعتبارات اسنادي،كانون بانك ها (سابق)،۱۳۵۵ تهران

حقوق بين الملل،دانشكده حقوق دانشگاه تهران،۱۳۶۳ تهران

عمليات بانكداري اسلامي،اداره آموزش بانك تجارت،۱۳۶۴تهران

ISO-۱۴۰۰۰ ، سازمان مديريت صنعتي،۱۳۷۸ تهران

 

 تجربيات

 

۱۳۵۵-۱۳۵۳ بانك تجارتي ايران و هلند سابق، كارمند،مسئول دايره بروات بيگانه شعبه تخت جمشيد(سابق)

۱۳۶۴-۱۳۵۷ بانك تجارت ، رئيس دايره گشايش اعتبار اسنادي، معاون اداره معاملات خارجي مركز سعدي- ریيس واحد هاي ارزي سرهنگ سخايي ، قرني،قدس و كارشناس اقتصادي در مديريت امور بين الملل

۱۳۶۸-۱۳۶۴ بانك سپه، كارشناس ارز (مشاور هيات مديره در امور بين الملل و سرپرستي شعب خارج از كشور)۱۳۷۱-۱۳۶۸ شركت ايران بازديد(نماينده شركت ITS,CALEB BRETT انگلستان) مدير فني بازرسي واردات

۱۳۷۵-۱۳۷۱ شركت ايران سفينه IBS ، عضو هيات مديره

۱۳۸۸-۱۳۷۱ شركت بازرسي بين المللي بخرد BIS ،مديرعامل، رئيس هيات مديره، نايب رئيس هيات مديره و مدير بازرسي واردات، عضو هيات مديره

۱۳۸۳ – ۱۳۸۸ مدير دفتر تورنتو – کانادا

 

تدريس ، آموزش و تحقيق

 

 ۱۳۶۴ آموزشگاه اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران، اعتبار اسنادي،بارنامه و قراردادهاي حمل و نقل

۱۳۷۰-۱۳۶۵ دانشگاه آزاد اسلامي واحد جنوب،بارنامه و قراردادهاي حمل و نقل ، اعتبارات اسنادي و مسائل بانكي

اداره آموزش بانك سپه،بانكداري خارجي ۱و۲

اداره آموزش بانك مركزي،بانكداري خارجي ۱و۲

اداره آموزش بانك ، بانكداري خارجي ۱و۲

۱۳۸۴-۱۳۷۰دانشكده امور اقتصادي،اسناد معاملات بازرگاني بين المللي- مسائل بانكي و اعتبارات اسنادي

انجمن مديريت ايران،دوره هاي مختلف مديريت سفارشات خارجي

آموزش سازمان صنايع ملي ايران،دوره هاي مختلف سفارشات خارجي-تحليلي برمقررات متحد الشكل اعتبارات اسنادي

مركز توسعه صادرات ايران،دوره هاي آموزش صادرات و بازاريابي بين المللي

مؤسسه مطالعات و پژوهش هاي وزارت ،دوره هاي مختلف مديريت صادرات–روش هاي پرداخت در تجارت بين الملل

اتاق بازرگاني صنايع و معادن ،سمينارهاي مختلف در ارتباط با بانكداري و تجارت خارجي

دانشكده قوه ،دوره هاي مختلف آموزش حقوق بازرگاني بين المللي

سازمان مديريت صنعتي،دوره هاي مختلف مديريت صادرات،مديريت اجرايي ومديريت بين الملل

۱۳۸۸-۱۳۶۴ كميته ايراني بازرگاني بين المللي، سمينارهاي مختلف در ارتباط با بانكداري و تجارت بين المللي

 

 سابقه عضويت در مجامع حرفه اي

 

 كميته ايراني اتاق بازرگاني بين المللي

کميسيون بانکداري اتاق بازرگاني بين المللي –

Commission on Banking Technique) & Practice – ICC Paris

کميسيون حقوق و رويه بازرگاني اتاق بازرگاني بين المللي –

(Commission on Commercial Law & Practice – ICC Paris)

اتاق بازرگاني ايران و فرانسه

اتاق بازرگاني ايران و آلمان

اتاق بازرگاني ايران و بلژيك

اتاق بازرگاني ايران و كانادا

اتاق بازرگاني ايران و ايتاليا

اتاق بازرگاني ايران و استراليا

اتاق بازرگاني تورنتو

شواري بازرگانان ايران و کانادا

 

 ترجمه و تاليف

 

 مسائل بانکي – جزوه آموزشي

بارنامه و قرارداد هاي حمل و نقل – جزوه آموزشي

مقررات متحدالشكل اعتبارات اسنادي ترجمه فارسي، نشريه ۵۰۰ و ۶۰۰ اتاق بازرگاني بين المللي

UCP۶۰۰) & UCP۵۰۰)

اصطلاحات (شرايط) بازرگاني بين المللي ترجمه فارسي ، (Incoterms۱۹۹۰,Incoterms ۲۰۰۰)

مقررات متحدالشكل وصولي ترجمه فارسي نشريه شماره ۵۲۲ اتاق بازرگاني بين المللي (URC۵۲۲)

بيش از صد مقاله تخصصي در ماهنامه هاي صنعت حمل و نقل (سال هاي­۷۴-۶۴) فصل نامه بانك سپه (۶۷-۶۴) و اتاق بازرگاني صنايع و معادن ايران (۷۴ تاكنون)

برگزاري و سخنراني سمينارهاي متعدد در اتاق بازرگاني صنايع و معادن ايران