شیدسچپج
۲۵۲۶۲۷۲۸۲۹۳۰۳۱
۱۲۳۴۵۶۷
۸۹۱۰۱۱۱۲۱۳۱۴
۱۵۱۶۱۷۱۸۱۹۲۰۲۱
۲۲۲۳۲۴۲۵۲۶۲۷۲۸
۲۹۳۰۳۱۱۲۳۴
آکادمی کمیته ایرانی ICC
 • نشست علمي ابعاد شكلي و ماهوي ابطال آراي داوري انجمن داوران جوان اتاق بازرگاني بين الملي

 • تاریخ: 
  ۱۴۰۱/۰۴/۲۹
 • ساعت: ۱۵ الی ۱۶:۳۰
 • محل برگزاری: خيابان طالقاني شماره ۱۷۵، اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزی ايران
 • سخنرانان: آقای دکتر رسول کشکولی، آقای دکتر مشکان مشکور، خانم دکتر لعیا جنیدی و خانم سیما غفاری
  آدرس ایمیل ثبت نام کنندگان به اتاق بازرگانی بین المللی (ICC) جهت سایر اطلاع رسانی ها ارسال می گردد.
بروشور
 • آموزش اينكوترمز 2020

 • تاریخ: 
  ۱۴۰۱/۰۳/۳۱
    -  
  ۱۴۰۱/۰۴/۰۱
 • ساعت: ۹:۰۰ الی ۱۳
 • محل برگزاری: آنلاین - حضوری (خيابان طالقاني شماره ۱۷۵، اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزی ايران)
 • سخنرانان: آقایان محمدصالح ذوقي، دکترغلامرضا رفیعی، محمود رستم افشار
بروشور
 • دوره مقدماتي روش هاي پرداخت بين المللي

 • تاریخ: 
  ۱۴۰۱/۰۳/۳۰
    -  
  ۱۴۰۱/۰۷/۱۱
 • ساعت: ۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰
 • محل برگزاری: اتاق بازرگانی صنایع و معادن و کشاورزی ایران
 • سخنرانان: آقای فریدون شیرازی
بروشور
 • دوره مقدماتي روش هاي پرداخت بين المللي

 • تاریخ: 
  ۱۴۰۱/۰۳/۱۸
    -  
  ۱۴۰۱/۰۶/۱۶
 • ساعت: ۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰
 • محل برگزاری: اتاق بازرگانی صنایع و معادن و کشاورزی ایران
 • سخنرانان: جناب آقای فریدون شیرازی
بروشور
 • آموزش زنجيره هاي بلوكي در تجارت بين المللي

 • تاریخ: 
  ۱۴۰۱/۰۲/۲۱
 • ساعت: ۹ الی ۱۳:۰۰
 • محل برگزاری: آنلاین - حضوری(در محل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران)
 • سخنرانان: جناب آقای دکتر محمود استقلال
بروشور