شیدسچپج
۳۰۳۱۱۲۳۴۵
۶۷۸۹۱۰۱۱۱۲
۱۳۱۴۱۵۱۶۱۷۱۸۱۹
۲۰۲۱۲۲۲۳۲۴۲۵۲۶
۲۷۲۸۲۹۳۰۳۱۱۲
۳۴۵۶۷۸۹
آکادمی کمیته ایرانی ICC
 • دوره آموزشي «كسب و كارهاي مديريت كربن»

 • تاریخ: 
  ۱۴۰۲/۰۳/۳۰
    -  
  ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
 • ساعت: ۹ الی ۱۳
 • محل برگزاری: آنلاین - حضوری (خيابان طالقاني شماره ۱۷۵، اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزی ايران)
 • سخنرانان: آقای دکتر کاظم کاشفی
بروشور
 • آموزش اينكوترمز 2020

 • تاریخ: 
  ۱۴۰۲/۰۳/۲۲
    -  
  ۱۴۰۲/۰۳/۲۳
 • ساعت: ۸:۳۰ الی ۱۲:۳۰
 • محل برگزاری: آنلاین – حضوری،اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزی ايران
 • سخنرانان: خانم دکتر سيده فاطمه مقيمي، آقای محمود رستم افشار
بروشور
 • دوره آموزش «مقررات متحدالشكل ضمانت نامه هاي عندالمطالبه (URDG 758) با تشريح رويه استاندارد مقررات(ISDGP) »

 • تاریخ: 
  ۱۴۰۲/۰۳/۲۰
    -  
  ۱۴۰۲/۰۳/۲۱
 • ساعت: ۸:۳۰ الی ۱۲:۳۰
 • محل برگزاری: اتاق بازرگانی، صنایع، و معادن و کشاورزی ایران
 • سخنرانان: سرکار خانم فریده تذهیبی
بروشور
 • آموزش دوره تكميلي روش هاي پرداخت بين المللي

 • تاریخ: 
  ۱۴۰۲/۰۳/۰۳
    -  
  ۱۴۰۲/۰۵/۲۵
 • ساعت: ۸:۳۰ الی ۱۲:۳۰
 • محل برگزاری: اتاق بازرگانی صنایع و معادن و کشاورزی ایران
 • سخنرانان: آقای فریدون شیرازی
بروشور
 • دوره آموزشي بازرسي كالا، خدمات و استانداردها در بازرگاني داخلي و بين المللي

 • تاریخ: 
  ۱۴۰۲/۰۲/۲۳
    -  
  ۱۴۰۲/۰۲/۲۴
 • ساعت: ۱۴ الی ۱۸:۳۰
 • محل برگزاری: اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزی ايران
 • سخنرانان: آقایان دکترغلامرضا رفیعی، دکتر مسلم بیات
بروشور