شیدسچپج
۲۷۲۸۲۹۳۰۱۲۳
۴۵۶۷۸۹۱۰
۱۱۱۲۱۳۱۴۱۵۱۶۱۷
۱۸۱۹۲۰۲۱۲۲۲۳۲۴
۲۵۲۶۲۷۲۸۲۹۳۰۱
۲۳۴۵۶۷۸
آکادمی کمیته ایرانی ICC
 • آموزش آنلاين « مبارزه با جرايم مالي (پول شويي و...) با تاكيد بر ابزار تامين مالي تجاري »

 • تاریخ: 
  ۱۴۰۰/۱۱/۱۶
    -  
  ۱۴۰۰/۱۱/۲۳
 • ساعت: ۹ الی ۱۲:۳۰
 • محل برگزاری: آنلاین
 • سخنرانان: سرکار خانم فریده تذهیبی
بروشور
 • آموزش آنلاين «قراردادهاي بازرگاني بين المللي»

 • تاریخ: 
  ۱۴۰۰/۱۰/۲۵
 • ساعت: ۱۳:۰۰ الی ۱۶:۳۰
 • محل برگزاری: آنلاین
 • سخنرانان: آقایان دکتر محسن محبی و دکتر سید عرفان لاجوردی
بروشور
 • آموزش آنلاين «دوره مقدماتي روش هاي پرداخت بين المللي»

 • تاریخ: 
  ۱۴۰۰/۰۹/۱۴
    -  
  ۱۴۰۰/۱۱/۱۰
 • ساعت: ۱۳:۰۰ الی ۱۶:۰۰
 • محل برگزاری: آنلاین
 • سخنرانان: جناب آقای فریدون شیرازی
بروشور
 • آموزش آنلاين رويه استاندارد بين المللي ضمانت نامه هاي عندالمطالبه (ISDGP)

 • تاریخ: 
  ۱۴۰۰/۰۸/۲۲
    -  
  ۱۴۰۰/۰۸/۲۳
 • ساعت: ۱۳:۰۰ الی ۱۶:۰۰
 • محل برگزاری: آنلاین
 • سخنرانان: سرکار خانم فریده تذهیبی
بروشور
 • آموزش آنلاين اينكوترمز 2020

 • تاریخ: 
  ۱۴۰۰/۰۷/۱۹
    -  
  ۱۴۰۰/۰۷/۲۰
 • ساعت: ۱۳:۰۰ الی ۱۶:۳۰
 • محل برگزاری: آنلاین
 • سخنرانان: خانم دکتر سيده فاطمه مقيمي ، آقای محمود رستم افشار
بروشور