شیدسچپج
۳۰۳۱۱۲۳۴۵
۶۷۸۹۱۰۱۱۱۲
۱۳۱۴۱۵۱۶۱۷۱۸۱۹
۲۰۲۱۲۲۲۳۲۴۲۵۲۶
۲۷۲۸۲۹۳۰۳۱۱۲
۳۴۵۶۷۸۹
دستورالعمل آی.سی.سی. در مورد اقدامات احتمالی با هدف کاهش اثرات همه‌گيری کوويد 19 آکادمی کمیته ایرانی ICC

دکتر حسن عابدی جعفری

 

سوابق تحصیلی:

• دکتری مدیریت دولتی - رفتار سازمانی از دانشگاه تهران - ۱۳۷۴

• دکتری مدیریت دولتی از سال ۱۳۵۴ تا ۱۳۵۷ از دانشگاه NTSU

• کارشناسی ارشد MBA از ۱۳۵۲ تا ۱۳۵۴- دانشگاه Texa

 

سوابق کاری:

 •  
 • نماینده وزیر و مسئول هماهنگی هیآت های رسیدگی به تخلفات اداری و انتظامی در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
 • رئیس پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی در پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی
 • وزیر بازرگانی در وزارت بازرگانی
 • معاون بازرگانی داخلی در وزارت بازرگانی
 • رئیس پژوهشکده امام خمینی (ره(
 • عضو شورای انجمن های علمی کشور
 • دبیرخانه تشخیص مصلحت نظام
 • عضو هیآت علمی دانشگاه تهران (باز نشسته(
 • مؤسس و رئیس هیآت مدیره انجمن علمی رفتارسازمانی
 • مؤسس و مدیرعامل مرکز ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد.