شیدسچپج
۲۴۲۵۲۶۲۷۲۸۲۹۱
۲۳۴۵۶۷۸
۹۱۰۱۱۱۲۱۳۱۴۱۵
۱۶۱۷۱۸۱۹۲۰۲۱۲۲
۲۳۲۴۲۵۲۶۲۷۲۸۲۹
۳۰۳۱۱۲۳۴۵
آکادمی کمیته ایرانی ICC

 

دکتر محمداسماعیل فدایی نژاد

 

 

دکتری: در رشته مدیریت مالی از دانشگاه تهران سال 1373

 

کارشناسی ارشد: در رشته مدیریت مالی از دانشگاه اوکلاهما سال 1976

 

کارشناسی: در رشته حسابداری صنعتی از موسسه عالی حسابداری سال 1353

 

مشاغل اجریی علمی:

 

- عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده مدیریت و حسابداری از سال 1356 تاکنون

- مدیر گروه مدیریت از سال1360 تا1365

- معاون دانشکده علوم اداری از سال 1367 تا 1374

- رئیس دانشکده مدیریت و حسابداری از سال 1379 تا سال 1388

 

مرتبه دانشگاهی:  دانشیار پایه 30 گروه مدیریت مالی

 

دروس تدریس شده:

 

- مدیریت مالی ا و 2

- سیستم های اطلاعاتی مالی و حسابداری

- سمینار در مسائل مالی

- مدیریت ریسک

- مدیریت مالی پیشرفته

- تجزیه وتحلیل صورتهای مالی

 

تحقیقات انجام شده:

 

- پیشنهاد ایجاد بازار اولیه سرمایه در ایران

- بررسی کارائی بازار سرمایه در ایران

- بررسی ثبات عملکرد در شرکت های سرمایه گذاری

- بررسی و پیشنهاد ساختار سرمایه گذاری در شرکت ملی نفت ایران

 

موضوع رساله دکتری:

 

- بررسی کارائی بازار سرمایه در سطح ضعیف و نیمه قوی در بورس اوراق بهادار ایران

 

رساله و پایان نامه های راهنمائی شده:

 

- پنج رساله راهنمائی شده در سطح دکتری و بیش از چهل پایان نامه درسطح کارشناسی ارشد

 

تجارب حرفه ای:

 

- عضو هیات مدیره شرکت البرز از سال 1368 تا 1378

- مشاور صندوق بازنشستگی شرکت ملی نفت ایران – 1382 – 1383

- مشاور شرکت سرمایه گذاری بیمه ایران 1383 – 1384

- عضو هیات مدیره شرکت امین سرمایه گذاران 1382 – 1388

- عضو هیات مدیره شرکت کارگذاری امید سهم1382 – 1388

- مشاور در امور سرمایه گذاری شرکت دانایان پارس 1386 – 1387

- عضو کمیته ریسک شرکت بورس اوراق بهادار 1386 – 1387

- عضو کمیته ریسک بانک مسکن 1386 – 1388

- دبیر کمیسیون خدمات مالی از سال 1386 تا کنون

- رییس هیات مدیره صندوق رفاه هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی

 

کتاب و مقالات:

 

الف – کتاب

 

1. اصول بودجه سرمایه ای ، ارزیابی پروژه های سرمایه ای ، انتشارات سمت ، 1381

2. مدیریت مالی در ایران، انتشارات پویان، سال 1389

3. مدیریت ریسک، انتشارات پویان، سال 1390

4. مدیریت مالی برای مدیران اجرائی، انتشرات سازمان مدیریت صنعتی، سال 1390

5. ریسک عملیاتی در بانک ها، انشارات بانک مسکن، سال 1390

 

ب – مقالات

 

1. آیا سود نقدی پرداختی بر ارزش شرکت اثر می گذارد ؟ تحقیقات مالی ، دانشگاه تهران ،1373

2. اشتباه برخی از محققین در برداشت از کارائی بازار ، تحقیقات مالی ، دانشگاه تهران ، 1373

3. آزمون فرضیه ضعیف کارائی در بورس اوراق بهادار تهران ، تحقیقات مالی ، دانشگاه تهران ، 1374

4. شناخت ابعاد نظام مالی در انگلستان ، تحقیقات مالی ، دانشگاه تهران،1377

5. بررسی ثبات عملکرد در شرکت های سرمایه گذاری ، پیام مدیریت ، دانشگاه شهید بهشتی ، 1381

6. تجزیه و تحلیل محتوای اطلاعاتی گزارش های مالی ، پیام مدیریت ، دانشگاه شهید بهشتی ، 1382

7. برسی اثر نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار ، اندازه شرکت، با میزان سود آوری شرکتها ، تحقیقات مالی ، شماره 18 ، دانشگاه تهران ، 1383

8. برسی صرف ارزش در بورس اوراق بهادار تهران و جایگاه آن در قیمت گذاری دارائیهای سرمایه ای ، تحقیقات مالی ، شماره 22­، دانشگاه تهران ، 1385

9. محتوای اطلاعاتی فزاینده مخارج سرمایه ای ، مطالعات حسابداری ، شماره 12 و 13 ، دانشگاه علامه طباطبائی ، 1385

10. هزینه یابی بر مبنای فعالیت در آموزش عالی ، پیام مدیریت ، شماره های 15 و 16 ، دانشگاه شهید بهشتی، 1385

11. بررسی استراتژی های مومنتوم و معکوس ، پیام مدیریت ، شماره های 17 و 18 ، دانشگاه شهید بهشتی ، 1385

12. بررسی ارزش در معرض ریسک جهت مدل سازی و پیش بینی نوسانات قیمت سهام ، پیام مدیریت ، شماره های 21 و 22 ، دانشگاه شهید بهشتی ، 1386

13. بررسی ارتباط بین بورس اوراق بهادار (در شرایط سرد و گرم ) و بازده کوتاه مدت عرضه های اولیه ، فصلنامه بورس اوراق بهادار شماره 1 ، بهار 1387

14. قدرت توضیح دهندگی اقلام تعهدی (غیرعادی) در رابطه با رفتار بازده سهام: بررسی تاثیر سود و ریسک سیستماتیک شرکت ها، تحقیقات حسابداری ، سال اول شماره چهارم ، زمستان1388

15. مخارج سرمایه ای، اقلام تعهدی و بازده سهام، پژوهش های حسابداری مالی، مچله علمی پژوهشی دانشگاه اصفهان، شماره اول – پیاپی 3، سال دوم، بهار 1389

 

کنفرانس‌ها:

 

1. مدیریت ریسک در بانک ها، اتاق بازرگانی بین الملل ایران، سال 1378

2. حاکمیت شرکتی، اتاق بازرگانی بین الملل ایران، سال 1388

3. مدیریت دارائیها و بدهی ها در بانکها، اتاق بازرگانی بین الملل ایران، سال1388

4. ریسک در بانکداری الکترونیک، اتاق بازرگانی بین الملل ایران، سال1388