شیدسچپج
۲۶۲۷۲۸۲۹۳۰۳۱۱
۲۳۴۵۶۷۸
۹۱۰۱۱۱۲۱۳۱۴۱۵
۱۶۱۷۱۸۱۹۲۰۲۱۲۲
۲۳۲۴۲۵۲۶۲۷۲۸۲۹
۳۰۳۱۱۲۳۴۵
آکادمی کمیته ایرانی ICC

 

محمدصالح ذوقی

 

- ۳۴سال تجربه در بانكداري بين المللي ، بازرسي كالا و آموزش مباني تجارت و بانکداري بين المللي

 

- ۱۴سال تجربه در عمليات بانکداري بين المللي در بانک هاي تجارتي ايران و هلند سابق، تجارت و سپه

 

- تدريس در دانشگاه هاو مؤسسات آموزش عالي كشور( ۱۳۸۴-۱۳۶۴)

 

- دبير كميسيون بانكداري كميته ايراني اتاق بازرگاني بين المللي (­۱۳۸۴-۱۳۶۴)

 

- عضو هيات مديره شركت بازرسي بين الملي بخرد (سهامي خاص-BIS) – ( ۱۳۸۸ – ۱۳۷۱)

 

- مترجم و نويسنده مقاله هاي تخصصي در زمينه مسائل تجارت،حمل و نقل و بانكداري بين المللي و مقررات  ICC

 

- عضو گروه کارشناسي ماهنامه صنعت حمل و نقل (۱۳۷۴-۱۳۶۴)

 

- عضو گروه كار اينكوترمز ۲۰۰۰- اتاق بازرگاني بين المللي– پاريس

 

- عضو کميسيون بانکداري و کميسيون حقوقي بازرگاني اتاق بازرگاني بين المللي - پاريس

 

 

 تحصيلات

 

   - ديپلم رياضي، دبيرستان دارالفنون۱۳۴۷ تهران

 

  - ليسانس بازرگاني،مدرسه عالي بازرگاني (سابق) ۱۳۵۱ تهران

 

  - فوق ليسانس مديريت بازرگاني (MBA)،دانشگاه ايالتي مركزي(۱۹۷۸)(آمريكا)

 

 

 دوره هاي تخصصي

 

  -  اعتبارات اسنادي،كانون بانك ها (سابق)،۱۳۵۵ تهران

 

  - حقوق بين الملل،دانشكده حقوق دانشگاه تهران،۱۳۶۳ تهران

 

  - عمليات بانكداري اسلامي،اداره آموزش بانك تجارت،۱۳۶۴تهران

 

  - ISO-۱۴۰۰۰ ، سازمان مديريت صنعتي،۱۳۷۸ تهران

 

 تجربيات

 

۱۳۵۵-۱۳۵۳ بانك تجارتي ايران و هلند سابق، كارمند،مسئول دايره بروات بيگانه شعبه تخت جمشيد(سابق)

 

۱۳۶۴-۱۳۵۷ بانك تجارت ، رئيس دايره گشايش اعتبار اسنادي، معاون اداره معاملات خارجي مركز سعدي- ریيس واحد هاي ارزي سرهنگ سخايي ، قرني،قدس و كارشناس اقتصادي در مديريت امور بين الملل

 

۱۳۶۸-۱۳۶۴ بانك سپه، كارشناس ارز (مشاور هيات مديره در امور بين الملل و سرپرستي شعب خارج از كشور)۱۳۷۱-۱۳۶۸ شركت ايران بازديد(نماينده شركت ITS,CALEB BRETT انگلستان) مدير فني بازرسي واردات

 

۱۳۷۵-۱۳۷۱ شركت ايران سفينه IBS ، عضو هيات مديره

 

۱۳۸۸-۱۳۷۱ شركت بازرسي بين المللي بخرد BIS ،مديرعامل، رئيس هيات مديره، نايب رئيس هيات مديره و مدير بازرسي واردات، عضو هيات مديره

 

۱۳۸۳ – ۱۳۸۸ مدير دفتر تورنتو – کانادا

 

تدريس ، آموزش و تحقيق

 

 ۱۳۶۴ آموزشگاه اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران، اعتبار اسنادي،بارنامه و قراردادهاي حمل و نقل

 

۱۳۷۰-۱۳۶۵ دانشگاه آزاد اسلامي واحد جنوب،بارنامه و قراردادهاي حمل و نقل ، اعتبارات اسنادي و مسائل بانكي

 

اداره آموزش بانك سپه،بانكداري خارجي ۱و۲

 

اداره آموزش بانك مركزي،بانكداري خارجي ۱و۲

 

اداره آموزش بانك ، بانكداري خارجي ۱و۲

 

۱۳۸۴-۱۳۷۰دانشكده امور اقتصادي،اسناد معاملات بازرگاني بين المللي- مسائل بانكي و اعتبارات اسنادي

 

انجمن مديريت ايران،دوره هاي مختلف مديريت سفارشات خارجي

 

آموزش سازمان صنايع ملي ايران،دوره هاي مختلف سفارشات خارجي-تحليلي برمقررات متحد الشكل اعتبارات اسنادي

 

مركز توسعه صادرات ايران،دوره هاي آموزش صادرات و بازاريابي بين المللي

 

مؤسسه مطالعات و پژوهش هاي وزارت ،دوره هاي مختلف مديريت صادرات–روش هاي پرداخت در تجارت بين الملل

 

اتاق بازرگاني صنايع و معادن ،سمينارهاي مختلف در ارتباط با بانكداري و تجارت خارجي

 

دانشكده قوه ،دوره هاي مختلف آموزش حقوق بازرگاني بين المللي

 

سازمان مديريت صنعتي،دوره هاي مختلف مديريت صادرات،مديريت اجرايي ومديريت بين الملل

 

۱۳۸۸-۱۳۶۴ كميته ايراني بازرگاني بين المللي، سمينارهاي مختلف در ارتباط با بانكداري و تجارت بين المللي

 

 سابقه عضويت در مجامع حرفه اي

 

 كميته ايراني اتاق بازرگاني بين المللي

 

کميسيون بانکداري اتاق بازرگاني بين المللي –(Commission on Banking Technique & Practice – ICC Paris)

 

کميسيون حقوق و رويه بازرگاني اتاق بازرگاني بين المللي – (Commission on Commercial Law & Practice – ICC Paris)

 

اتاق بازرگاني ايران و فرانسه

 

اتاق بازرگاني ايران و آلمان

 

اتاق بازرگاني ايران و بلژيك

 

اتاق بازرگاني ايران و كانادا

 

اتاق بازرگاني ايران و ايتاليا

 

اتاق بازرگاني ايران و استراليا

 

اتاق بازرگاني تورنتو

 

شواري بازرگانان ايران و کانادا

 

 ترجمه و تاليف

 

مسائل بانکي – جزوه آموزشي

 

بارنامه و قرارداد هاي حمل و نقل – جزوه آموزشي

 

مقررات متحدالشكل اعتبارات اسنادي ترجمه فارسي، نشريه ۵۰۰ و ۶۰۰ اتاق بازرگاني بين المللي (UCP۶۰۰ & UCP۵۰۰)

 

اصطلاحات (شرايط) بازرگاني بين المللي ترجمه فارسي ، (Incoterms۱۹۹۰,Incoterms ۲۰۰۰)

 

مقررات متحدالشكل وصولي ترجمه فارسي نشريه شماره ۵۲۲ اتاق بازرگاني بين المللي (URC۵۲۲)

 

بيش از صد مقاله تخصصي در ماهنامه هاي صنعت حمل و نقل (سال هاي­۷۴-۶۴) فصل نامه بانك سپه (۶۷-۶۴) و اتاق بازرگاني صنايع و معادن ايران (۷۴ تاكنون)

 

برگزاري و سخنراني سمينارهاي متعدد در اتاق بازرگاني صنايع و معادن ايران