شیدسچپج
۲۸۲۹۳۰۱۲۳۴
۵۶۷۸۹۱۰۱۱
۱۲۱۳۱۴۱۵۱۶۱۷۱۸
۱۹۲۰۲۱۲۲۲۳۲۴۲۵
۲۶۲۷۲۸۲۹۱۲۳
۴۵۶۷۸۹۱۰
Industry and Mine hekmat tose'taavon
جستجوی خبر از تاریخ 
انتخاب تاریخ
تا تاریخ  
انتخاب تاریخ
تصویر بزرگ
سه شنبه, ۸ اسفند ۱۳۹۶، ساعت ۱۱:۱۱
جلسه كميسيون بیمه كميته ايراني ICC، روز چهارشنبه ۱۶ اسفند ۱۳۹۶ ساعت ۸:۳۰ الی ۱۰:۳۰ به ریاست آقای دکتر مظلومی، دبیر کمیسیون در محل جدید دبیرخانه كميته ايراني ICC برگزارخواهد شد.
تصویر بزرگ
شنبه, ۱۸ آذر ۱۳۹۶، ساعت ۱۵:۲۵
جلسه کمیسیون بیمه كميته ايراني ICC روزچهارشنبه۲۲ آذرماه۱۳۹۶ساعت۸:۳۰الی۱۰:۳۰درسالن جلسات طبقه دوم اتاق بازرگانی،صنایع،معادن،کشاورزی ایران به ریاست دکترمظلومی،دبیرکمیسیون برگزار می‌شود.
برجام چه تاثیراتی بر عملکرد خارجی شرکت‌های بیمه داشته است؟
چهارشنبه, ۱۷ آبان ۱۳۹۶، ساعت ۸:۴۲
دفتر طرح و توسعه (خدمات مشورتی) کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین‌المللی (ICC) در نظر دارد؛ نشست پرسش و پاسخ با موضوع «برجام چه تاثیراتی بر عملکرد خارجی شرکت‌های بیمه داشته است؟» را با همکاری کمیسیون بیمه کمیته ایرانی ICC برگزار نماید.
تصویر بزرگ
چهارشنبه, ۲۲ شهریور ۱۳۹۶، ساعت ۱۴:۲۴
جلسه کمیسیون بیمه کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین‌المللی (ICC) به ریاست دکتر نادر مظلومی دبير كمیسيون، روز چهارشنبه مورخ ۲۹/۰۶/۱۳۹۶ ساعت ۸:۳۰ در سالن جلسات طبقه دوم اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران برگزار می گردد.
تصویر بزرگ
سه شنبه, ۲۰ تیر ۱۳۹۶، ساعت ۷:۳۶
جلسه کمیسیون بیمه کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین‌المللی (ICC) به ریاست دکتر نادر مظلومی دبير كمیسيون، روز دوشنبه مورخ ۲۶/۰۴/۱۳۹۶ ساعت ۸:۳۰ در سالن جلسات طبقه ششم اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران برگزار می گردد.
تصویر بزرگ
چهارشنبه, ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۶، ساعت ۱۳:۵۲
جلسه کمیسیون بیمه کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین‌المللی (ICC) به ریاست دکتر نادر مظلومی دبير كمیسيون، روز چهارشنبه مورخ ۲۰/۰۲/۱۳۹۶ ساعت ۸:۳۰ در سالن جلسات طبقه دوم اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران برگزار می گردد.
تصویر بزرگ
شنبه, ۷ اسفند ۱۳۹۵، ساعت ۱۱:۳۸
جلسه کمیسیون بیمه کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین‌المللی (ICC) به ریاست دکتر نادر مظلومی دبير كمیسيون، روز چهارشنبه مورخ ۱۱/۱۲/۱۳۹۵ ساعت ۸:۳۰ در سالن جلسات طبقه ششم اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران برگزار می گردد.
تصویر بزرگ
سه شنبه, ۱۹ بهمن ۱۳۹۵، ساعت ۹:۴۸
جلسه کمیسیون بیمه کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین‌المللی (ICC) به ریاست دکتر نادر مظلومی دبير كمیسيون، روز سه شنبه مورخ ۲۶/۱۱/۱۳۹۵ ساعت ۱۴ در سالن جلسات طبقه ششم اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران برگزار می گردد.
تصویر بزرگ
شنبه, ۱۱ دی ۱۳۹۵، ساعت ۱۳:۴۴
جلسه کمیسیون بیمه کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین‌المللی (ICC) به ریاست دکتر نادر مظلومی دبير كمیسيون، روز چهارشنبه مورخ ۱۵/۱۰/۱۳۹۵ ساعت ۸:۳۰ در سالن جلسات طبقه دوم اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران برگزار می گردد.
تصویر بزرگ
شنبه, ۱۰ مهر ۱۳۹۵، ساعت ۱۱:۲۹
جلسه کمیسیون بیمه کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین‌المللی (ICC) به ریاست دکتر نادر مظلومی دبير كمیسيون، روز چهارشنبه مورخ ۱۴/۰۷/۱۳۹۵ ساعت ۸:۳۰ در سالن جلسات طبقه دوم اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران برگزار می گردد.