شیدسچپج
۲۵۲۶۲۷۲۸۲۹۳۰۱
۲۳۴۵۶۷۸
۹۱۰۱۱۱۲۱۳۱۴۱۵
۱۶۱۷۱۸۱۹۲۰۲۱۲۲
۲۳۲۴۲۵۲۶۲۷۲۸۲۹
۳۰۱۲۳۴۵۶
آکادمی کمیته ایرانی ICC

1.

احمد ابوترابی

اتحادیه صادرکنندگان نفت، گاز و پتروشیمی ایران

2.

امید ملک

انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته

3.

افشین کریمی

بانک اقتصادنوین

4.

رضا فتحی پور کاشانی

بانک آینده

5.

سعید زاغری

بانک پارسیان

6.

خلیل فرجی

بانک پاسارگاد

7.

مهدی کرمی پور

بانک حکمت ایرانیان

8.

ناصر شاهباز

بانک ملی

9.

محمدرضا قوی پنجه

بیمه پارسیان

10.

محمد اصغری ترکانی

بیمه رازی

11.

نظرعلی صلاحی نژاد

سندیکای بیمه گران ایران

12.

محمدعلی پور شیرازی

سندیکای شرکتهای ساختمانی ایران

13.

علی اکبر صمدی

شرکت بین المللی پیمانکاری استراتوس

14.

محمدعلی محمدخانی

شرکت سهامی حمل و نقل بین المللی جمهوری اسلامی

15.

بهروز سید صالحی

گروه خودروسازی سایپا

16.

حسین خانعلی

گروه صنعتی سدید

17.

عباس هشی

دانشگاه شهید بهشتی

18.

بهرام سلطانی

سازمان امور مالیاتی کشور

19.

علیرضا خان جان

سازمان امور مالیاتی کشور

20.

محمداسماعیل فدایی نژاد

دبیر کمیسیون تجارت و سرمایه گذاری کمیته ایرانی ICC

21. آریو صدر اصفهانی معوان مالی
22. یحیی ضیایی مهرجردی انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته