شیدسچپج
۲۷۲۸۲۹۳۰۱۲۳
۴۵۶۷۸۹۱۰
۱۱۱۲۱۳۱۴۱۵۱۶۱۷
۱۸۱۹۲۰۲۱۲۲۲۳۲۴
۲۵۲۶۲۷۲۸۲۹۳۰۱
۲۳۴۵۶۷۸
Industry and Mine hekmat tose'taavon

1.

دکتر عباس هشی

دانشگاه شهید بهشتی

2.

دکتر عبدی

سازمان امور مالیاتی کشور

3.

دکتر علیرضا خان جان

سازمان امور مالیاتی کشور

4.

احمد ابوترابی

اتحادیه صادرکنندگان نفت، گاز و پتروشیمی ایران

5.

امید ملک

انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته

6.

افشین کریمی

بانک اقتصادنوین

7.

سعید زاغری

بانک پارسیان

8.

خلیل فرجی

بانک پاسارگاد

9.

ناصر شاهباز

بانک ملی

10.

محمدرضا قوی پنجه

بیمه پارسیان

11.

محمد اصغری ترکانی

بیمه رازی

12.

نظرعلی صلاحی نژاد

سندیکای بیمه گران ایران

13.

محمدعلی شیرازی

سندیکای شرکتهای ساختمانی ایران

14.

علی اکبر صمدی

شرکت بین المللی پیمانکاری استراتوس

15.

محمدعلی محمدخانی

شرکت سهامی حمل و نقل   بین المللی جمهوری اسلامی ایران

16.

بهروز سید صالحی

گروه خودروسازی سایپا

17.

حسین خانعلی

گروه صنعتی سدید