شیدسچپج
۲۸۲۹۳۰۱۲۳۴
۵۶۷۸۹۱۰۱۱
۱۲۱۳۱۴۱۵۱۶۱۷۱۸
۱۹۲۰۲۱۲۲۲۳۲۴۲۵
۲۶۲۷۲۸۲۹۱۲۳
۴۵۶۷۸۹۱۰
Industry and Mine hekmat tose'taavon

1.

محمودرضا اسدی مطلق

بانک اقتصادنوین

2.

بهنود رزاقی

بانک اقتصادنوین

3.

اصغر صفریان

بانک انصار

4.

محمدرضا ادبی

بانک ایران زمین

5.

حسین صالحی شهر بابکی

بانک آینده

6.

ناصر مهین جعفر آبادی

بانک آینده

7.

حسن حاتمی

بانک پارسیان

8.

محمدامیر داود

بانک پاسارگاد

9.

آزیتا کاملی علمداری

بانک تجارت

10.

فریدون عبقری

بانک تجارتی ایران و اروپا

11.

فیاض قائد

بانک توسعه تعاون

12.

حمیدرضا معبودی

بانک توسعه صادرات

13.

محسن بوالحسنی

بانک توسعه صادرات

14.

قادر سلیمانی

بانک حکمت ایرانیان

15.

رعنا نبی حبیب

بانک خاورمیانه

16.

جمال فرهادیان

بانک رفاه كارگران

17.

افشین عزت کمالی

بانک رفاه كارگران

18.

ناصر سعیدی

بانک دی

19.

محبوبه غیاثی

بانک سامان

20.

حمید رجبیان

بانک سپه

21.

وحید زنجانپور

بانک سرمایه

22.

منصور رضایی

بانک سرمایه

23.

علی اصغر نوراللهی درآباد

بانک سینا

24.

فاطمه کلانترصادقی

بانک سینا

25.

پیمان بالی

بانک شهر

26.

علی شریفی

بانک شهر

27.

مهدی  میرزامحمدی

بانک شهر

28.

محمودرضا گشادرو

بانک صادرات

29.

عباس دانشور

بانک صنعت و معدن

30.

مرتضی فخاری

بانک صنعت و معدن

31.

فرخنده جریری

بانک کارآفرین

32.

بهرام طبيبي

بانک كشاورزي

33.

مجید شاکر درآباد

بانک گردشگردی

34.

مهدی کسرایی پور

بانک مركزي

35.

عبدالمهدی ارجمندنژاد

بانک مركزي

36.

علی اصغر معصومی

بانک مركزي

37.

آرش بادپا

بانک مركزي

38.

مینا یونسی

بانک مركزي

39.

حسین فرمانی

بانک مسكن

40.

محمدحسن مقبلان

بانک ملت

41.

محمدرضا رضایی پور

بانک ملت

42.

محسن امین زارع

بانک ملي

43.

مجتبی حقی

پست بانک ایران

44.

محمدرضا رحیمی

پست بانک ایران

45.

سیدآرش شهرآیینی

صندوق ضمانت صادرات ایران

46.

اسداله فتح آبادی

شركت ملی نفت

47.

نسرین جعفری

كارشناس

48.

مهدی رشیدی

كارشناس

49.

مسعود رکابدار

كارشناس

50.

ترانه بهرامی

کارشناس

51.

فیروزه مزدا

کارشناس

52.

صدراله رفیعی

کارشناس

53.

فريدون شيرازي

کارشناس

54.

تورج رامتين

کارشناس

55.

فریده ذوالفقاری

کارشناس

56.

غلامرضا قاسميان

کارشناس

57.

محمدرضا شاکردنیوی

کارشناس

58.

شریف رفیع بخش

کارشناس

59.

حسن سلطانی

کارشناس