شیدسچپج
۲۷۲۸۲۹۳۰۱۲۳
۴۵۶۷۸۹۱۰
۱۱۱۲۱۳۱۴۱۵۱۶۱۷
۱۸۱۹۲۰۲۱۲۲۲۳۲۴
۲۵۲۶۲۷۲۸۲۹۳۰۱
۲۳۴۵۶۷۸
Industry and Mine hekmat tose'taavon

1

آقای محمود رضا اسدی مطلق

بانک اقتصاد نوین

2

آقای بهنود رزاقی

بانک اقتصاد نوین

3

 آقای اصغر صفریان

بانک انصار

4

آقای محمدرضا ادبی

بانک ایران زمین

5

آقای مهدی رشیدی

بانک آینده

6

آقای حسن حاتمی

بانک پارسیان

7

آقای محمد امیر داود

بانک پاسارگاد

8

خانم نسرین جعفری

بانک پاسارگاد

9

خانم فیروزه مزدا

بانک پرشیا بانک

10

آقای مجتبی حقی

بانک پست بانک ایران

11

آقای محمدرضا رحیمی

بانک پست بانک ایران

12

خانم آزیتا کاملی علمداری

بانک تجارت

13

آقای فریدون عبقری

بانک تجارتی ایران و اروپا

14

آقای فیاض قائد

بانک توسعه تعاون

15

آقای ناصر مهین جعفرآبادی

بانک توسعه تعاون

16

آقای حمیدرضا معبودی

بانک توسعه صادرات

17

آقای محسن ابوالحسنی

بانک توسعه صادرات

18

آقای قادر سلیمانی

بانک حکمت ایرانیان

19

خانم رعنا نبی حبیب

بانک خاورمیانه

20

آقای ناصر سعیدی

بانک دی

21

آقای فرشید فرخ نژاد

بانک رفاه کارگران

22

آقای جمال فرهادیان

بانک رفاه کارگران

23

خانم محبوبه غیاثی

بانک سامان

24

آقای حمید رجبیان

بانک سپه

25

آقای منصور رضایی

بانک سرمایه

26

آقای وحید زنجانپور

بانک سرمایه

27

آقای علی اصغرنوراللهی درآباد

بانک سینا

28

آقای پیمان بالی

بانک شهر

29

آقای مهدی میرزامحمدی

بانک شهر

30

آقای محمود رضا گشادرو

بانک صادرات ایران

31

آقای محمد صادق اسماعیلی

بانک صنعت ومعدن

32

خانم فرخنده جریری

بانک کارآفرین

33

آقای محمدرضاخورسندی

بانک کارآفرین

34

آقای بهرام طیبی

بانک کشاورزی

35

آقای مجید شاکر در آباد

بانک گردشگری

36

آقای مهدی کسرایی پور

بانک مرکزی

37

آقای عبد المهدی ارجمند نژاد

بانک مرکزی

38

 خانم مینا یوسفی

بانک مرکزی

39

آقای آرش بادپا

بانک مرکزی

40

آقای حسین فرمانی

بانک مسکن

41

آقای محمدرضا رضایی پور

بانک ملت

42

آقای محمد حسن مقبلان

بانک ملت

43

آقای غلامرضا پناهی

بانک ملی ایران

44

آقای محسن امین زارع

بانک ملی ایران

45

آقای سید آرش شهر آیینی

صندوق ضمانت صادرات

46

آقای صدراله رفیعی

کارشناس

47

آقای فریدون شیرازی

کارشناس

48

آقای تورج رامتین

کارشناس

49

خانم فریده ذوالفقاری

کارشناس

50

آقای محمدرضا شاکردنیوی

کارشناس

51

آقای شریف رفیع بخش

کارشناس