شیدسچپج
۲۵۲۶۲۷۲۸۲۹۳۰۳۱
۱۲۳۴۵۶۷
۸۹۱۰۱۱۱۲۱۳۱۴
۱۵۱۶۱۷۱۸۱۹۲۰۲۱
۲۲۲۳۲۴۲۵۲۶۲۷۲۸
۲۹۳۰۱۲۳۴۵
Industry and Mine hekmat tose'taavon

1.

رضا انصاری اصیل

بانک اقتصادنوین

2.

اصغر صفریان

بانک انصار

3.

کریم دروی

بانک ایران زمین

4.

حسین صالحی

بانک آینده

5.

حسن حاتمی

بانک پارسیان

6.

محمدامیر داوود

بانک پاسارگاد

7.

علی حسنانی

بانک تجارت

8.

فریدون عبقری

بانک تجارتی ایران و اروپا

9.

فیاض قائد

بانک توسعه تعاون

10.

محسن بوالحسنی

بانک توسعه صادرات

11.

نادر حسن پور

بانک حکمت ایرانیان

12.

علیرضا عدالت

بانک خاورمیانه

13.

جمال فرهادیان

بانک رفاه كارگران

14.

ناصر سعیدی

بانک دی

15.

فریده گرامی نژاد

بانک سامان

16.

فرامرز غمخوار اردبیلی

بانک سپه

17.

وحید زنجانپور

بانک سرمایه

18.

علی اصغر نوراللهی درآباد

بانک سینا

19.

عصمت خاکباز

بانک شهر

20.

محمودرضا گشادرو

بانک صادرات

21.

محمد صادق اسماعيلي

بانک صنعت و معدن

22.

فرخنده جریری

بانک کارآفرین

23.

بهرام طبيبي

بانک كشاورزي

24.

حسین ثابتی

بانک گردشگردی

25.

امیر رحیمی

بانک مركزي

26.

عبدالمهدی ارجمندنژاد

بانک مركزي

27.

مینا یونسی

بانک مركزي

28.

حسین فرمانی

بانک مسكن

29.

محمدحسن مقبلان

بانک ملت

30.

محمود سعیدی

بانک ملت

31.

غلامرضا پناهی

بانک ملي

32.

مجتبی حقی

پست بانک ایران

33.

هایده یونسی

صندوق ضمانت صادرات ایران

34.

نسرین جعفری

كارشناس

35.

مهدی رشیدی

كارشناس

36.

مسعود رکابدار

كارشناس

37.

ترانه بهرامی

کارشناس

38.

فیروزه مزدا

کارشناس

39.

صدراله رفیعی

کارشناس

40.

فريدون شيرازي

کارشناس

41.

تورج رامتين

کارشناس

42.

فریده ذوالفقاری

کارشناس

43.

غلامرضا قاسميان

کارشناس

44.

محمدرضا شاکردنیوی

کارشناس