شیدسچپج
۲۷۲۸۲۹۳۰۱۲۳
۴۵۶۷۸۹۱۰
۱۱۱۲۱۳۱۴۱۵۱۶۱۷
۱۸۱۹۲۰۲۱۲۲۲۳۲۴
۲۵۲۶۲۷۲۸۲۹۳۰۱
۲۳۴۵۶۷۸
Industry and Mine hekmat tose'taavon

1.

فرخ پوشایی

انجمن صنفی شركت هاي حمل و نقل بين المللي ایران

2.

حمیدرضا متولی

بانک حکمت ایرانیان

3.

رضا حاتمی

بانک مرکزی

4.

رضا اطلاع حریری

بیمه البرز

5.

مهران رسولی

بيمه ايران

6.

سارا آقایی

بیمه پارسیان

7.

عباس لولویی

بیمه توسعه بهشهر

8.

حمید علیجانی

بیمه دانا

9.

یونس مظلومی

بیمه رازی

10.

علی اکبر عبدالرشیدی

بیمه کارآفرین

11.

مجيد بنويدي

بیمه ما

12.

سید مرتضی حسنی عقدا

بيمه مركزي ايران

13.

مهرداد خواجه نوري

تامین ترابر ایرانیان

14.

سارا حقیقی وند

تامین ترابر ایرانیان

15.

علي اكبر اوليا

سندیکای بیمه گران

16.

محمدحسین غریب

شرکت آفرينش انديشه توانا

17.

سید آرش شهرآیینی

صندوق ضمانت صادرات

18.

عباس اكبر

كارشناس

19.

محمدجوادمحمديان امامي

كارشناس

20.

غلامعلي ثبات

کارشناس

21.

پری میرزایی رضایی

کارشناس

22.

الهه ميزاني

کارشناس

23.

کیوان پورشب

کارشناس