شیدسچپج
۲۷۲۸۲۹۳۰۱۲۳
۴۵۶۷۸۹۱۰
۱۱۱۲۱۳۱۴۱۵۱۶۱۷
۱۸۱۹۲۰۲۱۲۲۲۳۲۴
۲۵۲۶۲۷۲۸۲۹۳۰۱
۲۳۴۵۶۷۸
Industry and Mine hekmat tose'taavon

1.

علی دهشیری

سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران

2.

دکتر مرتضی شهبازی نیا

کارشناس

3.

دکتر حمیدرضا اصلانی

کارشناس

4.

بابک شید

کارشناس

5.

دکتر محسن ایزانلو

کارشناس

6.

دکتر مجید پوراستاد

کارشناس

7.

نفیسه شوشی نسب

شرکت بورس کالای ایران

8.

دکتر محمد جعفر قنبری جهرمی

کارشناس

9.

سید ضیاءالدین خرمشاهی

رییس کمیسیون حقوقی و قضایی و حقوق مالکیت فکری اتاق ایران

10.

دکتر اویس رضوانیان

کارشناس

11.

دکتر خدابخشی

کارشناس

12.

دکتر به آذین حسیبی

کارشناس

13.

دکتر مصطفی ماندگار

کارشناس

14.

دکتر سید مفید کلانتریان

کارشناس

15.

ابراهیم اسماعیلی هریسی

کارشناس

16.

بهزاد خویی

مرکز داوری اتاق بازرگانی ارومیه

17.

دکتر حمیده برمخشاد

داوران جوان

18.

دکتر محسن محبی

دبیر کمیسیون