شیدسچپج
۲۶۲۷۲۸۲۹۳۰۳۱۱
۲۳۴۵۶۷۸
۹۱۰۱۱۱۲۱۳۱۴۱۵
۱۶۱۷۱۸۱۹۲۰۲۱۲۲
۲۳۲۴۲۵۲۶۲۷۲۸۲۹
۳۰۳۱۱۲۳۴۵
Industry and Mine hekmat tose'taavon

1.

علی دهشیری

سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران

2.

نفیسه شوشی نسب

شرکت بورس کالای ایران

3.

مرتضی شهبازی نیا

کارشناس

4.

 حمیدرضا اصلانی

کارشناس

5.

بابک شید

کارشناس

6.

محسن ایزانلو

کارشناس

7.

مجید پوراستاد

کارشناس

8

محمد جعفر قنبری جهرمی

کارشناس

9.

اویس رضوانیان

کارشناس

10.

به آذین حسیبی

کارشناس

11.

مصطفی ماندگار

کارشناس

12.

سید مفید کلانتریان

کارشناس

13.

ابراهیم اسماعیلی هریسی

کارشناس

14.

بهزاد خویی

مرکز داوری اتاق بازرگانی ارومیه

15.

حمیده برمخشاد

داوران جوان