شیدسچپج
۲۵۲۶۲۷۲۸۲۹۳۰۱
۲۳۴۵۶۷۸
۹۱۰۱۱۱۲۱۳۱۴۱۵
۱۶۱۷۱۸۱۹۲۰۲۱۲۲
۲۳۲۴۲۵۲۶۲۷۲۸۲۹
۳۰۱۲۳۴۵۶
آکادمی کمیته ایرانی ICC

1.

علی دهشیری

سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران

2.

نفیسه شوشی نسب

شرکت بورس کالای ایران

3.

مرتضی شهبازی نیا

کارشناس

4.

 حمیدرضا اصلانی

کارشناس

5.

بابک شید

کارشناس

6.

محسن ایزانلو

کارشناس

7.

مجید پوراستاد

کارشناس

8

محمد جعفر قنبری جهرمی

کارشناس

9.

اویس رضوانیان

کارشناس

10.

به آذین حسیبی

کارشناس

11.

مصطفی ماندگار

کارشناس

12.

سید مفید کلانتریان

کارشناس

13.

ابراهیم اسماعیلی هریسی

کارشناس

14.

بهزاد خویی

مرکز داوری اتاق بازرگانی ارومیه

15.

حمیده برمخشاد

داوران جوان

16.

آقای خدابخشی

کارشناس

17.

سعید علیخانی

شرکت ملی نفت ایران

18.

محمد علیخانی

شرکت ملی نفت ایران

19.

سعید همت

شرکت ایریتک

20.

افشین مهدیکاشی

اتحادیه مالکان کشتی ایران

21.

جواد گیوه چین کوهی

سندیکای بیمه گران ایران

22.

سیده انسیه سید صدر

کارشناس

23.

سید ضیاء الدین خرمشاهی

رییس کمیسیون حقوقی اتاق ایران