شیدسچپج
۲۸۲۹۳۰۱۲۳۴
۵۶۷۸۹۱۰۱۱
۱۲۱۳۱۴۱۵۱۶۱۷۱۸
۱۹۲۰۲۱۲۲۲۳۲۴۲۵
۲۶۲۷۲۸۲۹۳۰۱۲
۳۴۵۶۷۸۹
آکادمی کمیته ایرانی ICC

1.

رضا اسفندیاری

اعتبار سنجی حافظ سامان ایرانیان

2.

مصطفی محسنی

بانک ملی ایران

3.

منصور نعمتی

بانک ملی ایران

4.

محمد یارمحمدی

بانک حکمت ایرانیان

5.

بهروز ابراهیمی شرکت کارگزاری آگاه

6.

پیمان آسمانی

بازرسی مهندسی آراد پایا کیفیت آریا

7.

رامین ملماسی

بورس اوراق بهادار تهران

8.

جواد فلاح

بورس کالای ایران

9.

علی یار صالحی

کارگزاری مشاوران سهام

10.

حسن قاسمی

کارگزاری آینده نگر خوارزمی

11.

ساسان اله قلی

کارگزاری تامین سرمایه نوین

12.

شاهرخ بديعي

کارگزاری راهنماي سرمايه‌گذاران

13.

سعید اسلامی بیدگلی

کانون نهاد های سرمایه گذاری ایران

14.

سيد روح‌اله ميرصانعي

كانون كارگزاران بورس و اوراق بهادار

15.

بهنام بهزادفر

كانون كارگزاران بورس و اوراق بهادار

16.

جمشید نفر

کنفدراسیون صادرات ایران

17.

حسين سلیمی

كميته ايراني ICC (خزانه دار)

18.

آرمان بهکیش

كميته ايراني ICC (کارشناس)

19.

اباذر براری

مجمع ایران برای فردا

20.

مهدی گودرزی

شرکت کارگزاری آگاه
21.

امیر وفائی

کارگزاری آینده نگر خوارزمی

22.

ظفر محمدی بانک سپه