شیدسچپج
۲۷۲۸۲۹۳۰۱۲۳
۴۵۶۷۸۹۱۰
۱۱۱۲۱۳۱۴۱۵۱۶۱۷
۱۸۱۹۲۰۲۱۲۲۲۳۲۴
۲۵۲۶۲۷۲۸۲۹۳۰۱
۲۳۴۵۶۷۸
Industry and Mine hekmat tose'taavon

1.

زهرا میرحسینی

بانک اقتصادنوین

2.

محسن ابراهیمی

بانک توسعه تعاون

3.

احمد میرزاخانی

بانک توسعه صادرات

4.

سعید کرمی

بانک حکمت ایرانیان

5.

محمد کشته گر

بانک خاورمیانه

6.

فریبرز نوروزی

بانک رفاه

7.

علی ترابی

بانک سرمایه

8.

علی رضوی شکوه

بانک صادرات

9.

امیرمهدی هندی

بانک کارآفرین

10.

شهریار دهقانی

بانک کشاورزی

11.

جواد نجاتی

بانک مسکن

12.

مرتضی ترک تبریزی

بانک ملت

13.

حسام کیانی مقدم

بانک ملی ایران

14.

بتول احمدی

بیمه مرکزی

15.

اسماعیل عسگری

پست بانک ایران

16.

خسرو سلجوقی

سازمان فناوری اطلاعات

17.

جواد فلاح

شرکت بورس کالای ایران

18.

سادینا آبایی

شرکت سیمرغ سامانه

19.

محمود استقلال

شرکت استیل البرز

20.

منصور حق طلب

شركت سرو رايانه

21.

محمدمهدی شیرکوند

شركت صنایع الکترونیک زعیم

22.

علیرضا مسعودی

شرکت همکاران سیستم

23.

سیدحسین پاریاب

انجمن علمی تجارت الکترونیکی

24.

علی توسلی

نظام صنفی رایانه ای