شیدسچپج
۲۸۲۹۳۰۱۲۳۴
۵۶۷۸۹۱۰۱۱
۱۲۱۳۱۴۱۵۱۶۱۷۱۸
۱۹۲۰۲۱۲۲۲۳۲۴۲۵
۲۶۲۷۲۸۲۹۱۲۳
۴۵۶۷۸۹۱۰
Industry and Mine hekmat tose'taavon

1.

علی سروری

بانک اقتصادنوین

2.

محسن ابراهیمی

بانک توسعه تعاون

3.

احمد میرزاخانی

بانک توسعه صادرات

4.

مهدی بخشی

بانک حکمت ایرانیان

5.

محمد کشته گر

بانک خاورمیانه

6.

علی رضوی شکوه

بانک صادرات

7.

امیرمهدی هندی

بانک کارآفرین

8.

جواد نجاتی

بانک مسکن

9.

مرتضی ترک تبریزی

بانک ملت

10.

محمد غنی وند

بانک ملت

11.

پوریا نجاریان

بانک ملت

12.

حسام کیانی مقدم

بانک ملی ایران

13.

بتول احمدی        

بیمه مرکزی

14.

جواد فلاح

شرکت بورس کالای ایران

15.

سادینا آبایی

شرکت سیمرغ سامانه

16.

محمود استقلال

شرکت استیل البرز

17.

منصور حق طلب             

شركت سرو رايانه

18.

محمدمهدی شیرکوند

شركت صنایع الکترونیک زعیم

19.

سیدحسین پاریاب

انجمن علمی تجارت الکترونیکی

20.

خسرو سلجوقی

سازمان فناوری اطلاعات

21.

بهزاد عمرانی 

مرکز ملی شماره گذاری خدمات

22.

شادی اویارحسین

مرکز ملی شماره گذاری خدمات

23.

علیرضا مسعودی

همکاران سیستم

24.

علی توسلی

نظام صنفی رایانه‌ای

25.

جعفر حمدی

نظام صنفی رایانه‌ای

26.

محمدرضا جمالی

کارشناس