شیدسچپج
۲۷۲۸۲۹۳۰۱۲۳
۴۵۶۷۸۹۱۰
۱۱۱۲۱۳۱۴۱۵۱۶۱۷
۱۸۱۹۲۰۲۱۲۲۲۳۲۴
۲۵۲۶۲۷۲۸۲۹۳۰۱
۲۳۴۵۶۷۸
آکادمی کمیته ایرانی ICC

1.

علی ترابی

بانک سرمایه

2.

محمد صادقی

بانک اقتصاد نوین

3.

احمد میرزاخانی

بانک توسعه صادرات

4.

مهدی بخشی

بانک حکمت ایرانیان

5.

محمد کشته گر

بانک خاورمیانه

6.

علی رضوی شکوه

بانک صادرات

7.

امیرمهدی هندی

بانک کارآفرین

8.

جواد نجاتی

بانک مسکن

9.

مرتضی ترک تبریزی

بانک ملت

10.

محمد غنی وند

بانک ملت

11.

پوریا نجاریان

بانک ملت

12.

بتول احمدی        

بیمه مرکزی

13.

رضا جمالی

بیمه تعاون

14.

فرید فولادی

همکاران سیستم

15.

منصور حق طلب             

شركت سرو رايانه

16.

خسرو سلجوقی

سازمان فناوری اطلاعات

17.

علیرضا مسعودی

همکاران سیستم

18.

علی توسلی

نظام صنفی رایانه‌ای

19.

جعفر محمدی

نظام صنفی رایانه‌ای

20.

محمد رضا جمالی

کارشناس

21.

شهرام رضائی

کارشناس

22.

محمود استقلال

کارشناس

23.

بهزاد عمرانی

کارشناس

24.

شادی اویارحسین

کارشناس