شیدسچپج
۳۰۳۱۱۲۳۴۵
۶۷۸۹۱۰۱۱۱۲
۱۳۱۴۱۵۱۶۱۷۱۸۱۹
۲۰۲۱۲۲۲۳۲۴۲۵۲۶
۲۷۲۸۲۹۳۰۳۱۱۲
۳۴۵۶۷۸۹
آکادمی کمیته ایرانی ICC

برنامه کاری کمیسیون بانکی کمیته ایرانی ICC:

 

کميسيون شيوه و عملكرد فنون بانکی بين‌المللي كميته ايرانيICC در ارتباط دائم با كميسيون بانکی اتاق بازرگاني بين‌المللي، ضوابط تنظيم شده از طرف آن را به جامعه بانكي كشور معرفي مي‌نمايد. ارتباط كميسيون بانکی با اتاق بازرگاني بين‌المللي صرفاً به معرفي مقررات محدود نشده بلكه به عنوان عضو فعالي در كميسيون بانکی ICC به اظهارنظر در جريان تدوين ضوابط نيز مي‌پردازد و از اين طريق در تنظيم مقررات بين‌المللي تأثيرگذار است؛ به نحوي كه هنگامي كه اتاق بازرگاني بين‌المللي در سال 2007 تصميم به تجديدنظر در مقررات متحدالشكل ضمانت‌نامه‌هاي عندالمطالبه گرفت، دبير كميسيون بانكي ايران يكي از هفت نفري بود كه به عضويت گروه تهيه‌كننده متن انتخاب شد. مقررات مذكور تحت عنوان «URDG 758» پس از تصويب اعضاي كميسيون بانکی كه نمايندگي 120 كشور جهان را دارا بودند، از اول جولاي 2010 اجرايي شد.

 كميسيون طي فعاليت خود در سال‌هاي متمادي توانسته چهره مثبت و كارشناسانه اي از سيستم بانكي ايران به ICC معرفي كند.

 اعضاي اين كميسيون كارشناسان زبده بانکی ايران هستند كه تاكنون مقررات بانكي بين‌المللي از جمله اعتبارات اسنادي، برات‌هاي وصولي، مقررات متحدالشكل ضمانت‌نامه‌ها و ... را از پاريس دريافت و ترجمه كرده و سمينارهاي آموزشي متعددي را نيز برگزار نموده‌اند.

 

برنامه های در دست انجام کمیسیون بانکی کمیته ایرانی ICC:

 

- جلسات ماهانه کمیسیون به طور مرتب برگزار خواهد شد. در صورتی که ضرورت ایجاب کند برای برگزاری جلسه فوق‌العاده، برنامه‌ریزی خواهد شد. معمولاً در جلسات، مسائل روز بانکی ایران و نیز اخبار و گزارش‌های کمیسیون بانکی به اطلاع اعضا می‌رسد.

 

- در نظر است همکاری تخصصی با کمیسیون بانکیICC  تقویت شود. امید این است که نماینده بانک‌ها حاضر به همکاری بیشتری باشند. دبير كميسيون در سال گذشته مجدداً در گروه متخصصين ICC انتخاب شد. از طرف ديگر وي به عنوان عضو گروه تهيه متن رهنمود مشترك ICC/Wolfsburg براي مبارزه با جنايات مالي انتخاب شد كه در سال آينده به همكاري در اين موارد ادامه خواهد داد.

 

- از طريق تنظيم دوره‌هاي آموزشي و سمينارها ضوابط جدید که در کمیسیون بانکیICC  تصویب شود، معرفي و آموزش داده خواهد شد.

 

- انتشار ترجمه مقررات Forfeiting (خرید دین) و آراء جديد كميسيون بانكي.

 

- با توجه به تصویب مقررات Forfeiting (خرید دین) و BPO (تعهد پرداخت بانکی)، سمینارهایی برای معرفی مقررات مذکور برگزار خواهد شد.

 

- ترجمه مقررات جديد مصوب به محض دریافت نشریه در برنامه کمیسیون قرار دارد.

 

- آراء رسمی کمیسیون بانکی اتاق بازرگانی بین‌المللی در رابطه با مقررات اعتبار اسنادی، مقررات متحدالشکل وصولی‌ها و ضمانت‌نامه‌های عندالمطالبه ترجمه و منتشر خواهد شد.

 

- در صورتی که اتاق بازرگانی بین‌المللی روش‌های جدید تنظیم‌شده برای مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم را که در راستای توصیه‌های سازمان FATF تهیه شده، اجازه انتشار بدهد؛ موضوع بلافاصله از طریق سمینار به سیستم بانکی معرفی خواهد شد.

 

- با توجه به تصميم متخذه در كارگروه ضمانت‌نامه‌ها، همكاري با حقوق‌دانان (كميسيون حقوقي) براي تكميل پرسشنامه ICC درباره قانون كشور ايران درباره ضمانت‌نامه‌ها در فعاليت سال آينده قرار مي‌گيرد.

 

- برگزاری دوره‌های آموزشی تکمیلی و مقدماتی ابزارهای پرداخت بین‌المللی، ضمانت‌نامه‌ها و مبارزه با جنايات مالي در ادامه برنامه‌های سال گذشته.

 

- همکاری با بانک مرکزی برای معرفی و تأیید مقررات جدید اتاق بازرگانی بین‌المللی و سایر مسائل مبتلا‌به بانکی ادامه خواهد یافت.

 

- اعضاي كميسيون بانكي خواستار هماهنگي بيشتر با كميسيون حقوقي در مورد چگونگي اجراي ضوابط بانكداري بين‌المللي و تطبيق آن با قوانين آمره داخلي هستند. اين همكاري در صورت تأييد با كميسيون حقوقي در برنامه است.