شیدسچپج
۲۵۲۶۲۷۲۸۲۹۳۰۱
۲۳۴۵۶۷۸
۹۱۰۱۱۱۲۱۳۱۴۱۵
۱۶۱۷۱۸۱۹۲۰۲۱۲۲
۲۳۲۴۲۵۲۶۲۷۲۸۲۹
۳۰۱۲۳۴۵۶
دستورالعمل آی.سی.سی. در مورد اقدامات احتمالی با هدف کاهش اثرات همه‌گيری کوويد 19 آکادمی کمیته ایرانی ICC
جستجوی گزارش از تاریخ 
انتخاب تاریخ
تا تاریخ  
انتخاب تاریخ
جلسه هجدهم دفتر خدمات مشورتي كميته ايراني ICC
چهارشنبه, ۶ فروردین ۱۳۹۳، ساعت ۱۴:۵۷
هجدهمين نشست پرسش و پاسخ دفتر خدمات مشورتي كميته ايراني ICC، با عنوان «مشکلات و مسائل بازرسی کالا از نگاه بانک» در روز چهارشنبه،‌ 14 اسفند ماه ۱۳۹۲ در اتاق بازرگاني،‌ صنايع،‌ معادن و كشاورزي تهران توسط دفتر خدمات مشورتی کمیته ایرانی ICC برگزار شد.
تصویر بزرگ
چهارشنبه, ۲ بهمن ۱۳۹۲، ساعت ۱۱:۰۰
دفتر خدمات مشورتي كميته ايراني ICC، هفدهمين نشست پرسش و پاسخ خود را با عنوان «مشكلات بانكي و حمل ونقل و ترخيص كالاهاي وارداتي» در روز چهارشنبه،‌ 18 آذر ماه ۱۳۹۲ در اتاق بازرگاني،‌ صنايع،‌ معادن و كشاورزي تهران توسط دفتر خدمات مشورتی کمیته ایرانی ICC برپا كرد.
تصویر بزرگ
سه شنبه, ۲۱ آبان ۱۳۹۲، ساعت ۱۴:۵۳
پانزدهمين نشست پرسش و پاسخ دفتر خدمات مشورتي كميته ايراني ICC، با عنوان «مشكلات بانكي و اعتبارات اسنادي در صادرات كالا» در روز چهارشنبه،‌ هشتم آبان ماه ۱۳۹۲ در اتاق بازرگاني،‌ صنايع،‌ معادن و كشاورزي تهران توسط دفتر خدمات مشورتی کمیته ایرانی ICC برگزار شد.
تصویر بزرگ
چهارشنبه, ۱ آبان ۱۳۹۲، ساعت ۱۰:۵۹
دفتر خدمات مشورتي كميته ايراني ICC، چهاردهمين نشست پرسش و پاسخ خود را به «مشكلات بانكي و اعتبارات اسنادي در واردات كالا» اختصاص داد. نشست مذكور، در روز شنبه،‌ 20 مهر ماه ۱۳۹۲ در اتاق بازرگاني،‌ صنايع،‌ معادن و كشاورزي تهران برگزار شد.
تصویر بزرگ
شنبه, ۲۰ مهر ۱۳۹۲، ساعت ۱۱:۳۹
سيزدهمين نشست پرسش و پاسخ دفتر خدمات مشورتي كميته ايراني ICC، با عنوان «مسائل و مشكلات استاندارد اجباري كالاهاي وارداتي» در روز چهارشنبه،‌ دهم مهر ماه ۱۳۹۲ در اتاق بازرگاني،‌ صنايع،‌ معادن و كشاورزي تهران توسط دفتر خدمات مشورتی کمیته ایرانی ICC برگزار شد.
تصویر بزرگ
شنبه, ۲۰ مهر ۱۳۹۲، ساعت ۱۱:۳۸
دوازهمين نشست پرسش و پاسخ دفتر خدمات مشورتي كميته ايراني ICC، با عنوان «مشكلات ارز تخصيصي، حمل و نقل و گمرك» در روز چهارشنبه،‌ ششم شهريور ماه ۱۳۹۲ در اتاق بازرگاني،‌ صنايع،‌ معادن و كشاورزي تهران برگزار شد.
تصویر بزرگ
شنبه, ۲۰ مهر ۱۳۹۲، ساعت ۱۱:۳۸
يازدهمين نشست پرسش و پاسخ دفتر خدمات مشورتي كميته ايراني ICC، با عنوان «مشكلات انعقاد قرارداد با طرف‌هاي خارجي» در روز چهارشنبه،‌ نوزدهم تير ماه 1392 در اتاق بازرگاني،‌ صنايع،‌ معادن و كشاورزي تهران برگزار شد.
تصویر بزرگ
شنبه, ۲۰ مهر ۱۳۹۲، ساعت ۱۱:۳۷
دفتر خدمات مشورتي كميته ايراني ICC، دهمين نشست خود را با عنوان «ضوابط شما برای انتخاب طرف تجاری مطمئن چیست؟» در روز شنبه،‌ چهارم ارديبهشت ماه 1392 در اتاق بازرگاني،‌ صنايع،‌ معادن و كشاورزي تهران برگزار كرد.
تصویر بزرگ
شنبه, ۲۰ مهر ۱۳۹۲، ساعت ۱۱:۳۶
دفتر خدمات مشورتي كميته ايراني ICC، نهمين نشست خود را با عنوان «مشكلات و ريسك پرداخت‌هاي ارزي بين‌المللي و بررسي روش‌هاي كاهش ريسك» در روز چهارشنبه،‌ چهارم فروردين ماه 1392 در اتاق بازرگاني،‌ صنايع،‌ معادن و كشاورزي تهران برگزار كرد.
تصویر بزرگ
شنبه, ۲۰ مهر ۱۳۹۲، ساعت ۱۱:۳۵
دفتر خدمات مشورتي كميته ايراني ICC، هشتمين نشست خود را با عنوان «مشكلات و ريسك پرداخت‌هاي ارزي بين‌المللي و بررسي روش‌هاي كاهش ريسك» در روز چهارشنبه،‌ نهم اسفند ماه 1391 در اتاق بازرگاني،‌ صنايع،‌ معادن و كشاورزي تهران برگزار كرد.