شیدسچپج
۲۶۲۷۲۸۲۹۳۰۳۱۱
۲۳۴۵۶۷۸
۹۱۰۱۱۱۲۱۳۱۴۱۵
۱۶۱۷۱۸۱۹۲۰۲۱۲۲
۲۳۲۴۲۵۲۶۲۷۲۸۲۹
۳۰۳۱۱۲۳۴۵
آکادمی کمیته ایرانی ICC

جلسات


  • عنوان: جلسه کمیسیون تجارت و سرمايه گذاري کمیته ایرانی ICC
  • تاریخ: 
    ۱۳۹۸/۰۶/۱۲
  • ساعت: ۱۴ الی ۱۶
  • محل برگزاری: اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزی ايران
  • دستور جلسه:

    ارائه قابلیت ها و فرصت های صادراتی بورس کالا در بازارهای صادراتی