شیدسچپج
۳۰۳۱۱۲۳۴۵
۶۷۸۹۱۰۱۱۱۲
۱۳۱۴۱۵۱۶۱۷۱۸۱۹
۲۰۲۱۲۲۲۳۲۴۲۵۲۶
۲۷۲۸۲۹۳۰۳۱۱۲
۳۴۵۶۷۸۹
آکادمی کمیته ایرانی ICC

جلسات


 • عنوان: جلسه کمیسیون تسهیلات گمرکی و تجاری کمیته ایرانی ICC
 • تاریخ: 
  ۱۳۹۷/۰۵/۰۸
 • ساعت: ۱۴:۳۰- ۱۶:۳۰
 • محل برگزاری: کمیته ایرانی ICC
 • دستور جلسه:

  - گزارش و بررسی اخبار روز حمل و نقل و گمرک: ۱۴:۳۰ تا ۱۵:۰۰

  - گزارش اسناد دریافتی از ICC : ۱۵:۰۰- ۱۶:۰۰

  - ادامه بحث و بررسی درخصوص مسایل ارزی: ۱۶:۰۰ -۱۶:۳۰