شیدسچپج
۲۶۲۷۲۸۲۹۳۰۳۱۱
۲۳۴۵۶۷۸
۹۱۰۱۱۱۲۱۳۱۴۱۵
۱۶۱۷۱۸۱۹۲۰۲۱۲۲
۲۳۲۴۲۵۲۶۲۷۲۸۲۹
۳۰۳۱۱۲۳۴۵
آکادمی کمیته ایرانی ICC

دوره های آموزشی


  • دوره آموزشی: دوره مقدماتي روشهاي پرداخت بين المللي
  • تاریخ شروع و پایان: 
    ۱۳۹۷/۰۴/۱۲
      تا  
    ۱۳۹۷/۰۷/۱۰
  • محل برگزاری: اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران
  • سخنرانان: آقاي فريدون شيرازي