شیدسچپج
۲۸۲۹۳۰۳۱۱۲۳
۴۵۶۷۸۹۱۰
۱۱۱۲۱۳۱۴۱۵۱۶۱۷
۱۸۱۹۲۰۲۱۲۲۲۳۲۴
۲۵۲۶۲۷۲۸۲۹۳۰۳۱
۱۲۳۴۵۶۷
آکادمی کمیته ایرانی ICC

جلسات


  • عنوان: جلسه کمیسیون محيط زيست و انرژي کمیته ایرانی ICC
  • تاریخ: 
    ۱۳۹۸/۰۳/۱۹
  • ساعت: ۱۴ الی ۱۶
  • محل برگزاری: کمیته ایرانی ICC
  • دستور جلسه:

    بررسی امکان جذب منابع مالی از صندوق اقلیم سبز