شیدسچپج
۲۵۲۶۲۷۲۸۲۹۳۰۳۱
۱۲۳۴۵۶۷
۸۹۱۰۱۱۱۲۱۳۱۴
۱۵۱۶۱۷۱۸۱۹۲۰۲۱
۲۲۲۳۲۴۲۵۲۶۲۷۲۸
۲۹۳۰۳۱۱۲۳۴
آکادمی کمیته ایرانی ICC

جلسات


 • عنوان: جلسه کمیسیون تجارت و سرمايه گذاري کمیته ایرانی ICC
 • تاریخ: 
  ۱۳۹۵/۰۳/۱۷
 • ساعت: ۱۴ الی ۱۶
 • محل برگزاری: سالن جلسات طبقه ششم اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران
 • دستور جلسه:

  - بررسی موضوع پسابرجام  توسط آقای دکتر بهکیش

  - موضوع کاهش بدهی های بانکی  ( FSCM) توسط آقای علی اصغر علیزاده، کارشناس ارشد اعتباری و مدرس شبکه بانکی

  - برنامه ریزی برای جلسات آتی

 • عنوان: جلسه کمیسیون تسهیلات گمرکی و تجاری کمیته ایرانی ICC
 • تاریخ: 
  ۱۳۹۵/۰۳/۱۷
 • ساعت: ۱۴:۳۰ الی ۱۶:۳۰
 • محل برگزاری: سالن جلسات طبقه دوم اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران
 • دستور جلسه:

  - گزارش و بررسی اخبار روز حمل و نقل

  - بحث درباره موافقت نامه تسهیلات تجاری WTO

  - بحث در خصوص AEO

  - سایر موارد