شیدسچپج
۲۵۲۶۲۷۲۸۲۹۳۰۳۱
۱۲۳۴۵۶۷
۸۹۱۰۱۱۱۲۱۳۱۴
۱۵۱۶۱۷۱۸۱۹۲۰۲۱
۲۲۲۳۲۴۲۵۲۶۲۷۲۸
۲۹۳۰۳۱۱۲۳۴
آکادمی کمیته ایرانی ICC

دوره های آموزشی


  • دوره آموزشی: دوره تكميلي روش هاي پرداخت بين المللي و ضمانتنامه ها
  • تاریخ شروع و پایان: 
    ۱۳۹۸/۰۴/۰۵
      تا  
    ۱۳۹۸/۰۹/۰۶
  • محل برگزاری: اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران
  • سخنرانان: خانم فريده تذهيبي - آقاي فريدون شيرازي