شیدسچپج
۲۹۳۰۳۱۱۲۳۴
۵۶۷۸۹۱۰۱۱
۱۲۱۳۱۴۱۵۱۶۱۷۱۸
۱۹۲۰۲۱۲۲۲۳۲۴۲۵
۲۶۲۷۲۸۲۹۳۰۳۱۱
۲۳۴۵۶۷۸
آکادمی کمیته ایرانی ICC

جلسات


 • عنوان: جلسه كميسيون تسهيلات گمركي و تجاري کمیته ایرانی ICC
 • تاریخ: 
  ۱۳۹۷/۰۳/۲۸
 • ساعت: ۱۴:۳۰ الی ۱۶:۳۰
 • محل برگزاری: کمیته ایرانی ICC
 • دستور جلسه:

  - گزارش و بررسی اخبار روز گمرک و حمل و نقل : ۱۴:۳۰-۱۵:۰۰

  - بحث در خصوص همایش‌های سال جاری : ۱۵:۳۰- ۱۵:۰۰

  - بحث در خصوص آموزش مجازی (e-learning) : ۱۶:۰۰-۱۵:۳۰

  - سایر موارد: ۱۶:۳۰ – ۱۶:۰۰