شیدسچپج
۲۶۲۷۲۸۲۹۳۰۳۱۱
۲۳۴۵۶۷۸
۹۱۰۱۱۱۲۱۳۱۴۱۵
۱۶۱۷۱۸۱۹۲۰۲۱۲۲
۲۳۲۴۲۵۲۶۲۷۲۸۲۹
۳۰۳۱۱۲۳۴۵
آکادمی کمیته ایرانی ICC

جلسات


 • عنوان: جلسه کمیسیون بیمه کمیته ایرانی ICC
 • تاریخ: 
  ۱۳۹۶/۰۲/۲۰
 • ساعت: ۸:۳۰ الی ۱۰:۳۰
 • محل برگزاری: سالن جلسات طبقه دوم اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران
 • دستور جلسه:

  - گزارش فعالیت های سال ۱۳۹۵

  - تنظیم برنامه سال جدید