شیدسچپج
۳۰۱۲۳۴۵۶
۷۸۹۱۰۱۱۱۲۱۳
۱۴۱۵۱۶۱۷۱۸۱۹۲۰
۲۱۲۲۲۳۲۴۲۵۲۶۲۷
۲۸۲۹۳۰۱۲۳۴
۵۶۷۸۹۱۰۱۱
آکادمی کمیته ایرانی ICC

جلسات


 • عنوان: جلسه مشترک کمیسیون تجارت و سرمايه گذاري و کمیسیون مالیات کمیته ایرانی ICC
 • تاریخ: 
  ۱۳۹۵/۱۲/۱۸
 • ساعت: ۱۴:۳۰ الی ۱۶:۳۰
 • محل برگزاری: سالن جلسات طبقه ششم اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران
 • دستور جلسه:

  امتیازات و مشوق های مالیاتی برای سرمایه گذاری در ایران و چالش های اجرایی آن

 • عنوان: جلسه هماهنگی دبیران کمیته ایرانی ICC
 • تاریخ: 
  ۱۳۹۵/۱۲/۱۸
 • ساعت: ۱۳:۰۰
 • محل برگزاری: دبیرخانه کمیته ایرانی ICC
 • دستور جلسه:
  • ۱.بررسی اهداف و برنامه‌های کمیته ایرانی ICC در سال ۱۳۹۶
  • ۲.گزارش فعالیت‌های اخیر دبیرخانه از جمله سمینارهای برگزارشده
  • ۳.گزارش فعالیت گروه داوران جوان ICC در ایران
  • ۴.بررسی معیارهای چاپ کتاب‌هایی که مرجع آنها ICC نیست
  • ۵.سایر موارد