شیدسچپج
۲۷۲۸۲۹۳۰۱۲۳
۴۵۶۷۸۹۱۰
۱۱۱۲۱۳۱۴۱۵۱۶۱۷
۱۸۱۹۲۰۲۱۲۲۲۳۲۴
۲۵۲۶۲۷۲۸۲۹۱۲
۳۴۵۶۷۸۹
آکادمی کمیته ایرانی ICC

جلسات


 • عنوان: جلسه کمیسیون تسهیلات گمرکی و تجاری کمیته ایرانی ICC
 • تاریخ: 
  ۱۳۹۷/۱۲/۱۳
 • ساعت: ۱۴:۳۰-۱۶:۳۰
 • محل برگزاری: کمیته ایرانی ICC
 • دستور جلسه:
  • گزارش اخبار روز حمل و نقل، گمرک و تجارت: ۱۴:۳۰- ۱۵:۰۰
  • برنامه‌ریزی برای سال ۱۳۹۸  : ۱۵:۰۰-۱۵:۳۰
  • سایر موارد: ۱۵:۳۰-۱۶:۳۰