شیدسچپج
۲۷۲۸۲۹۳۰۱۲۳
۴۵۶۷۸۹۱۰
۱۱۱۲۱۳۱۴۱۵۱۶۱۷
۱۸۱۹۲۰۲۱۲۲۲۳۲۴
۲۵۲۶۲۷۲۸۲۹۱۲
۳۴۵۶۷۸۹
آکادمی کمیته ایرانی ICC

جلسات


 • عنوان: جلسه کمیسیون بیمه کمیته ایرانی ICC
 • تاریخ: 
  ۱۳۹۷/۱۲/۲۲
 • ساعت: ۱۰:۳۰ -۸:۳۰
 • محل برگزاری: کمیته ایرانی ICC
 • دستور جلسه:
  • مرور فعالیت‌های سال جاری و برنامه‌های سال آتی
  • نقش بیمه‌گران و نحوه جبران خسارت در شرایط نوسان قیمت‌ها