شیدسچپج
۲۷۲۸۲۹۳۰۱۲۳
۴۵۶۷۸۹۱۰
۱۱۱۲۱۳۱۴۱۵۱۶۱۷
۱۸۱۹۲۰۲۱۲۲۲۳۲۴
۲۵۲۶۲۷۲۸۲۹۱۲
۳۴۵۶۷۸۹
آکادمی کمیته ایرانی ICC

جلسات


  • عنوان: جلسه کارگروه بلاک چین کمیته ایرانی ICC
  • تاریخ: 
    ۱۳۹۷/۱۲/۲۱
  • ساعت: ۱۴-۱۶
  • محل برگزاری: کمیته ایرانی ICC
  • دستور جلسه:
    • ادامه بحث در مورد استفاده از بلاک‌چین در حوزه یارانه سوخت