شیدسچپج
۲۸۲۹۳۰۱۲۳۴
۵۶۷۸۹۱۰۱۱
۱۲۱۳۱۴۱۵۱۶۱۷۱۸
۱۹۲۰۲۱۲۲۲۳۲۴۲۵
۲۶۲۷۲۸۲۹۳۰۱۲
۳۴۵۶۷۸۹
آکادمی کمیته ایرانی ICC

جلسات


 • عنوان: جلسه کمیسیون تسهیلات گمرکی و تجاری کمیته ایرانی ICC
 • تاریخ: 
  ۱۳۹۷/۰۸/۱۴
 • ساعت: ۱۴:۳۰-۱۶:۳۰
 • محل برگزاری: کمیته ایرانی ICC
 • دستور جلسه:

   

  • گزارش اخبار روز حمل و نقل، گمرک و تجارت
  • بررسی نظرات اعضا درخصوص اسناد دریافتی از ICC
  • گزارش جلسه شورایعالی در مورد حق توقف کانتینرها
  • سایر موارد