شیدسچپج
۲۷۲۸۲۹۳۰۱۲۳
۴۵۶۷۸۹۱۰
۱۱۱۲۱۳۱۴۱۵۱۶۱۷
۱۸۱۹۲۰۲۱۲۲۲۳۲۴
۲۵۲۶۲۷۲۸۲۹۳۰۱
۲۳۴۵۶۷۸
آکادمی کمیته ایرانی ICC

جلسات


 • عنوان: جلسه کمیسیون تسهیلات گمرکی و تجاری کمیته ایرانی ICC
 • تاریخ: 
  ۱۳۹۸/۰۸/۲۰
 • ساعت: ۱۵ الی ۱۶:۳۰
 • محل برگزاری:
 • دستور جلسه:
  • گزارش اخبار روز حمل و نقل، گمرک و تجارت
  • بحث در خصوص برگزاری سمینار اینکوترمز ۲۰۲۰ با گرایش حمل و نقل
  • سایر موارد