شیدسچپج
۳۱۱۲۳۴۵۶
۷۸۹۱۰۱۱۱۲۱۳
۱۴۱۵۱۶۱۷۱۸۱۹۲۰
۲۱۲۲۲۳۲۴۲۵۲۶۲۷
۲۸۲۹۳۰۱۲۳۴
۵۶۷۸۹۱۰۱۱
آکادمی کمیته ایرانی ICC

جلسات


 • عنوان: جلسه کمیسیون اقتصاد دیجیتالی کمیته ایرانی ICC
 • تاریخ: 
  ۱۳۹۷/۰۷/۱۷
 • ساعت: ۱۴-۱۶
 • محل برگزاری: کمیته ایرانی ICC
 • دستور جلسه:
  • اخبار و گزارش کارگروه‌های کمیسیون
  • هماهنگی در مورد برگزاری کنفرانس Block Chain و مفاد آن
  • هماهنگی جهت برگزاری جلسه با مسئولین مربوطه جهت انجام اقدامات کارگروه Bloch Chain
  • اخبار روز

   

سمینارها


 • سمینار: سمينار «مقررات متحدالشكل ضمانتنامه هاي عندالمطالبه و اعتبارات اسنادي ضمانتي»
 • تاریخ:  
  ۱۳۹۷/۰۷/۱۷
    تا  
  ۱۳۹۷/۰۷/۱۸
 • ساعت: ۸:۳۰ الی ۱۲:۳۰
 • محل برگزاری: اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزی ايران
 • سخنرانان: خانم فریده تذهیبی