شیدسچپج
۲۹۳۰۱۲۳۴۵
۶۷۸۹۱۰۱۱۱۲
۱۳۱۴۱۵۱۶۱۷۱۸۱۹
۲۰۲۱۲۲۲۳۲۴۲۵۲۶
۲۷۲۸۲۹۳۰۱۲۳
۴۵۶۷۸۹۱۰
آکادمی کمیته ایرانی ICC

جناب آقای شهرام شمس


حقوقدان – دفتر همکاران شید ایرانجانشین نماینده کمیته ایرانی در دیوان بین‌المللی داوری ICCعضو علی‌البدل دیوان داوری ICC

جناب آقای شهرام شمس