شیدسچپج
۲۷۲۸۲۹۳۰۳۱۱۲
۳۴۵۶۷۸۹
۱۰۱۱۱۲۱۳۱۴۱۵۱۶
۱۷۱۸۱۹۲۰۲۱۲۲۲۳
۲۴۲۵۲۶۲۷۲۸۲۹۳۰
۳۱۱۲۳۴۵۶
آکادمی کمیته ایرانی ICC

محمد لاهوتی به نمایندگی کنفدراسیون صادرات ایران، عضو


دانش‌آموخته اقتصادسوابق و فعاليت‌ها: - عضو هیأت مدیره و رئیس کنفدراسیون صادرات ایران - عضو هیأت نمایندگان اتاق تهران (نماینده کنفدراسیون صادرات ایران) - عضو هیأت نمایندگان اتاق ایران (نماینده کنفدراسیون صادرات ایران)  - عضو هیأت مدیره و نایب رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان سالامبور و چرم ایران  - عضو اتاق بازرگانی ایران و ایتالیا، ایران و آلمان، ایران و چین  - مؤسس واحد تولید چرم‌سازی در شهرک صنعتی چرم شهر ورامین  - عضو شورای راهبردی و کمیته علمی کانون هماهنگی دانش و صنعت چرم و پوست  - نماینده اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در کمیته انتخاب صادرکنندگان نمونه سال ۱۳۹۱

محمد لاهوتی به نمایندگی کنفدراسیون صادرات ایران، عضو