شیدسچپج
۲۷۲۸۲۹۳۰۱۲۳
۴۵۶۷۸۹۱۰
۱۱۱۲۱۳۱۴۱۵۱۶۱۷
۱۸۱۹۲۰۲۱۲۲۲۳۲۴
۲۵۲۶۲۷۲۸۲۹۳۰۱
۲۳۴۵۶۷۸
آکادمی کمیته ایرانی ICC
اتاق بازرگانی بین‌المللی (ICC) نشستی با عضو گروه پیش‌نویس اینکوترمز 2020  داشت تا درباره فرآیند پیش‌نویسی قوانین اینکوترمز و انتشار قوانین اینکوترمز 2020 مطلع شود.