شیدسچپج
۳۱۱۲۳۴۵۶
۷۸۹۱۰۱۱۱۲۱۳
۱۴۱۵۱۶۱۷۱۸۱۹۲۰
۲۱۲۲۲۳۲۴۲۵۲۶۲۷
۲۸۲۹۳۰۳۱۱۲۳
۴۵۶۷۸۹۱۰
آکادمی کمیته ایرانی ICC

مهندس علی اشرف افخمی به نمایندگی بانک صنعت و معدن، عضو

مهندس علی اشرف افخمی به نمایندگی بانک صنعت و معدن، عضو