شیدسچپج
۲۷۲۸۲۹۳۰۳۱۱۲
۳۴۵۶۷۸۹
۱۰۱۱۱۲۱۳۱۴۱۵۱۶
۱۷۱۸۱۹۲۰۲۱۲۲۲۳
۲۴۲۵۲۶۲۷۲۸۲۹۳۰
۳۱۱۲۳۴۵۶
آکادمی کمیته ایرانی ICC

دکتر محمدمهدی بهکیش، نایب رئیس


  - دکترای اقتصاد از دانشگاه اينديانا در بلومینگتون، آمريکا ۱۳۵۶ - فوق لیسانس اقتصاد از دانشگاه وسترن اونتاريو، کانادا ۱۳۵۱ - لیسانس اقتصاد از دانشگاه تهران ۱۳۴۶ گرایش های تخصصی: -  توسعه نيروي انساني، اقتصاد سنجي علایق پژوهشی: -  مسائل اقتصاد ايران، جهاني شدن اقتصاد، اقتصاد صنعتيسوابق کاری :- دانشیار اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبایی ۱۳۸۵–۱۳۵۱ (بازنشسته بهمن ۱۳۸۵)- دبیرکل کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین‌المللی ۱۳۹۸–۱۳۶۳- رئیس شورای رؤسای اتاق بازرگانی ایران و ایتالیا از ۱۳۹۲ تاکنون- رئیس اتاق بازرگانی ایران و ایتالیا ۱۳۹۲-۱۳۷۱- مشاور اقتصادی وزیر معادن و فلزات ۱۳۷۶–۱۳۶۸- عضو هیأت پذیرش و شورای عالی بورس ۱۳۷۸-۱۳۷۲- عضو هیأت تشخیص صلاحیت شرکت‌های کارگزاری بورس ۱۳۸۳-۱۳۸۰- رئیس هیأت مدیره شرکت کارگزاری امید سهم ۱۳۹۵-۱۳۸۴انتشارات:  کتاب- اقتصاد ايران در بستر جهاني شدن نشر ني چاپ چهارم ۱۳۸۵- مديريت تغيير تكنولوژي، تجربه مجتمع معادن سنگ چيني ني ريز، با همكاري دكتر شهيندخت خوارزمي و دكتر علي اكبر فرهنگي وزارت معادن و فلزات ۱۳۷۳- مديريت تحقيق و توسعه، تجربه مركز تحقيقات نسوز اصفهان، با همكاري دكتر شهيندخت خوارزمي و دكتر علي اكبر فرهنگي ۱۳۷۳ شركت فراوردهاي نسوز آذر، مركز تحقيقات ۱۳۷۵- تعديل اقتصادي و نيازهاي مديريتي، تجربه صنايع فولاد اهواز، با همكاري دكتر شهيندخت خوارزمي و دكتر علي اكبر فرهنگي ۱۳۷۳ شركت صنايع فولاد اهواز ۱۳۷۵مقالات: مقالات متعدد در نشریات مختلف چاپ شده است.. 

دکتر محمدمهدی بهکیش، نایب رئیس