شیدسچپج
۲۶۲۷۲۸۲۹۳۰۳۱۱
۲۳۴۵۶۷۸
۹۱۰۱۱۱۲۱۳۱۴۱۵
۱۶۱۷۱۸۱۹۲۰۲۱۲۲
۲۳۲۴۲۵۲۶۲۷۲۸۲۹
۳۰۳۱۱۲۳۴۵
آکادمی کمیته ایرانی ICC

دکتر محمدمهدی بهکیش، نایب رئیس و دبیر کل


  - دکترای اقتصاد از دانشگاه اينديانا در بلومینگتون، آمريکا ۱۳۵۶ - فوق لیسانس اقتصاد از دانشگاه وسترن اونتاريو، کانادا ۱۳۵۱ - لیسانس اقتصاد از دانشگاه تهران ۱۳۴۶ گرایش های تخصصی: -  توسعه نيروي انساني، اقتصاد سنجي علایق پژوهشی: -  مسائل اقتصاد ايران، جهاني شدن اقتصاد، اقتصاد صنعتيسوابق کاری : - دانشیار اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبایی ۱۳۸۵ – ۱۳۵۱( بازنشسته بهمن ۱۳۸۵ ) - دبیرکل کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین المللی از ۱۳۶۳ تاکنون - رئیس شورای رؤسای اتاق بازرگانی ایران و ایتالیا از ۱۳۹۲ تاکنون - رئیس اتاق بازرگانی ایران و ایتالیا ۱۳۹۲-۱۳۷۱ - مشاور اقتصادی وزیر معادن و فلزات ۱۳۷۶ – ۱۳۶۸ - عضو هیأت پذیرش و شورای عالی بورس ۱۳۷۸-۱۳۷۲ - عضو هیأت تشخیص صلاحیت شرکت های کارگزاری بورس۱۳۸۳-۱۳۸۰ - رئیس هیأت مدیره شرکت کارگزاری امید سهم از ۱۳۸۴ تاکنونانتشارات:  کتاباقتصاد ايران در بستر جهاني شدن نشر ني چاپ چهارم ۱۳۸۵ مديريت تغيير تكنولوژي، تجربه مجتمع معادن سنگ چيني ني ريز، با همكاري دكتر شهيندخت خوارزمي و دكتر علي اكبر فرهنگي وزارت معادن و فلزات۱۳۷۳ مديريت تحقيق و توسعه، تجربه مركز تحقيقات نسوز اصفهان، با همكاري دكتر شهيندخت خوارزمي و دكتر علي اكبر فرهنگي۱۳۷۳ شركت فراوردهاي نسوز آذر، مركز تحقيقات ۱۳۷۵ تعديل اقتصادي و نيازهاي مديريتي، تجربه صنايع فولاد اهواز، با همكاري دكتر شهيندخت خوارزمي و دكتر علي اكبر فرهنگي۱۳۷۳ شركت صنايع فولاد اهواز ۱۳۷۵مقالات: مقالات متعدد در نشریات مختلف چاپ شده است. 

دکتر محمدمهدی بهکیش، نایب رئیس و دبیر کل