شیدسچپج
۳۰۳۱۱۲۳۴۵
۶۷۸۹۱۰۱۱۱۲
۱۳۱۴۱۵۱۶۱۷۱۸۱۹
۲۰۲۱۲۲۲۳۲۴۲۵۲۶
۲۷۲۸۲۹۳۰۳۱۱۲
۳۴۵۶۷۸۹
آکادمی کمیته ایرانی ICC

آموزش اينكوترمز 2020

تاریخ برگزاری:
۱۴۰۲/۰۳/۲۲ - ۱۴۰۲/۰۳/۲۳
سخنران (ان):
خانم دکتر سيده فاطمه مقيمي، آقای محمود رستم افشار
مدت زمان:
8:30 الی 12:30
محل برگزاری:
آنلاین – حضوری،اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزی ايران
توضیحات:

فایلهای دوره آموزشی

بروشور