شیدسچپج
۳۰۳۱۱۲۳۴۵
۶۷۸۹۱۰۱۱۱۲
۱۳۱۴۱۵۱۶۱۷۱۸۱۹
۲۰۲۱۲۲۲۳۲۴۲۵۲۶
۲۷۲۸۲۹۳۰۳۱۱۲
۳۴۵۶۷۸۹
آکادمی کمیته ایرانی ICC

دوره آموزش «مقررات متحدالشكل ضمانت نامه هاي عندالمطالبه (URDG 758) با تشريح رويه استاندارد مقررات(ISDGP) »

تاریخ برگزاری:
۱۴۰۲/۰۳/۲۰ - ۱۴۰۲/۰۳/۲۱
سخنران (ان):
سرکار خانم فریده تذهیبی
مدت زمان:
8:30 الی 12:30
محل برگزاری:
اتاق بازرگانی، صنایع، و معادن و کشاورزی ایران
توضیحات:

فایلهای دوره آموزشی

بروشور