شیدسچپج
۲۷۲۸۲۹۳۰۳۱۱۲
۳۴۵۶۷۸۹
۱۰۱۱۱۲۱۳۱۴۱۵۱۶
۱۷۱۸۱۹۲۰۲۱۲۲۲۳
۲۴۲۵۲۶۲۷۲۸۲۹۳۰
۱۲۳۴۵۶۷
دستورالعمل آی.سی.سی. در مورد اقدامات احتمالی با هدف کاهش اثرات همه‌گيری کوويد 19 آکادمی کمیته ایرانی ICC

آموزش آنلاين «زنجيره تأمين مالي »

تاریخ برگزاری:
۱۴۰۰/۰۷/۱۱ - ۱۴۰۰/۰۷/۲۵
سخنران (ان):
خانم فریده تذهیبی، آقای فریدون شیرازی
مدت زمان:
13:00 الی 16:30
محل برگزاری:
آنلاین
توضیحات:

فایلهای دوره آموزشی

بروشور