شیدسچپج
۳۰۳۱۱۲۳۴۵
۶۷۸۹۱۰۱۱۱۲
۱۳۱۴۱۵۱۶۱۷۱۸۱۹
۲۰۲۱۲۲۲۳۲۴۲۵۲۶
۲۷۲۸۲۹۳۰۳۱۱۲
۳۴۵۶۷۸۹
دستورالعمل آی.سی.سی. در مورد اقدامات احتمالی با هدف کاهش اثرات همه‌گيری کوويد 19 آکادمی کمیته ایرانی ICC

آموزش آنلاين اينكوترمز 2020

تاریخ برگزاری:
۱۴۰۰/۰۷/۱۹ - ۱۴۰۰/۰۷/۲۰
سخنران (ان):
خانم دکتر سيده فاطمه مقيمي ، آقای محمود رستم افشار
مدت زمان:
13:00 الی 16:30
محل برگزاری:
آنلاین
توضیحات:

فایلهای دوره آموزشی

بروشور