شیدسچپج
۲۸۲۹۳۰۳۱۱۲۳
۴۵۶۷۸۹۱۰
۱۱۱۲۱۳۱۴۱۵۱۶۱۷
۱۸۱۹۲۰۲۱۲۲۲۳۲۴
۲۵۲۶۲۷۲۸۲۹۳۰۳۱
۱۲۳۴۵۶۷
دستورالعمل آی.سی.سی. در مورد اقدامات احتمالی با هدف کاهش اثرات همه‌گيری کوويد 19 آکادمی کمیته ایرانی ICC

آموزش آنلاين اينكوترمز 2020

تاریخ برگزاری:
۱۴۰۰/۰۲/۲۸ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۹
سخنران (ان):
خانم دکتر سيده فاطمه مقيمي - آقای محمود رستم افشار
مدت زمان:
15 الی 18
محل برگزاری:
آنلاین
توضیحات:

فایلهای سمینار

بروشور