شیدسچپج
۲۵۲۶۲۷۲۸۲۹۳۰۳۱
۱۲۳۴۵۶۷
۸۹۱۰۱۱۱۲۱۳۱۴
۱۵۱۶۱۷۱۸۱۹۲۰۲۱
۲۲۲۳۲۴۲۵۲۶۲۷۲۸
۲۹۳۰۳۱۱۲۳۴
دستورالعمل آی.سی.سی. در مورد اقدامات احتمالی با هدف کاهش اثرات همه‌گيری کوويد 19 آکادمی کمیته ایرانی ICC
جستجوی عنوان مقالات 
مرتب سازی بر اساس:
تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۹/۰۱
نویسنده: اتاق بازرگانی بین‌المللی/ ترجمه: الهام انیسی
تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۱/۲۱
نویسنده: اتاق بازرگانی بین‌المللی/ ترجمه: شهرام شمس
تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۱/۰۱
نویسنده: اتاق بازرگانی بین‌المللی/ ترجمه: محسن محبی
تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۱/۰۱
نویسنده: اتاق بازرگانی بین‌المللی/ ترجمه: فریده تذهیبی