شیدسچپج
۲۷۲۸۲۹۳۰۱۲۳
۴۵۶۷۸۹۱۰
۱۱۱۲۱۳۱۴۱۵۱۶۱۷
۱۸۱۹۲۰۲۱۲۲۲۳۲۴
۲۵۲۶۲۷۲۸۲۹۳۰۱
۲۳۴۵۶۷۸
آکادمی کمیته ایرانی ICC
 • آموزش اينكوترمز2020 - ويژه حقوقدانان، وكلا، كارشناسان ارشد بيمه ، حمل و نقل و بازرسي كالا

 • تاریخ: 
  ۱۳۹۸/۰۷/۳۰
    -  
  ۱۳۹۸/۰۸/۰۱
 • ساعت: ۸:۳۰ الی ۱۲:۳۰
 • محل برگزاری: اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزی ايران
 • سخنرانان: آقایان محمدصالح ذوقی، ملک رضا ملک پور و دکتر غلامرضا رفیعی
فراخوان سمينار
بروشور سمينار
فرم ثبت نام
 • آموزش اينكوترمز2020 - ويژه مديران و كارشناسان ارشد بازرگاني خارجي و اعضاي اتاق هاي بازرگاني

 • تاریخ: 
  ۱۳۹۸/۰۷/۲۳
    -  
  ۱۳۹۸/۰۷/۲۴
 • ساعت: ۸:۳۰ الی ۱۲:۳۰
 • محل برگزاری: اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزی ايران
 • سخنرانان: آقایان محمدصالح ذوقی و ملک رضا ملک ور
فراخوان سمينار
بروشور سمينار
فرم ثبت نام
 • آموزش اينكوترمز2020 - ويژه شبكه ارزي بانك ها

 • تاریخ: 
  ۱۳۹۸/۰۷/۱۶
    -  
  ۱۳۹۸/۰۷/۱۷
 • ساعت: ۸:۳۰ الی ۱۲:۳۰
 • محل برگزاری: اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزی ايران
 • سخنرانان: آقایان محمدصالح ذوقی و ملک رضا ملک پور
فراخوان سمينار
بروشور سمينار
فرم ثبت نام
 • سمينار « چگونگي مبارزه با جنايات مالي(پول شويي، تامين مالي تروريسم و...) در سيستم مالي »

 • تاریخ: 
  ۱۳۹۸/۰۵/۲۲
    -  
  ۱۳۹۸/۰۵/۲۳
 • ساعت: ۸:۳۰ الی ۱۲:۳۰
 • محل برگزاری: اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزی ايران
 • سخنرانان: خانم فریده تذهیبی
فراخوان سمينار
بروشور سمينار
فرم ثبت نام
 • كارگاه آموزشي« موارد مالياتي مرتبط با عمليات عملكرد سال 1397 فعالان اقتصادي»

 • تاریخ: 
  ۱۳۹۸/۰۴/۱۷
 • ساعت: ۸:۳۰ الی ۱۲:۳۰
 • محل برگزاری: اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزی ايران
 • سخنرانان: آقایان دکتر علی اکبر عرب مازار، دکتر عباس هشی، سعید آسترکی
فراخوان سمينار
بروشور
فرم ثبت نام