شیدسچپج
۲۸۲۹۳۰۳۱۱۲۳
۴۵۶۷۸۹۱۰
۱۱۱۲۱۳۱۴۱۵۱۶۱۷
۱۸۱۹۲۰۲۱۲۲۲۳۲۴
۲۵۲۶۲۷۲۸۲۹۳۰۳۱
۱۲۳۴۵۶۷
آکادمی کمیته ایرانی ICC
 • سمينار « جنبه هاي فني، حقوقي و كاربردي بازرسي كالا در بيمه هاي باربري»

 • تاریخ: 
  ۱۳۹۸/۰۲/۱۰
    -  
  ۱۳۹۸/۰۲/۱۱
 • ساعت: ۸:۳۰ الی ۱۲:۳۰
 • محل برگزاری: اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزی ايران
 • سخنرانان: آقایان محمد صالح ذوقي، ملک رضا ملک پور، غلامرضا رفیعی و جواد محمدیان امامی
فراخوان سمينار
بروشور سمينار
فرم ثبت نام
 • سمينار «آموزش اينترنت اشياء »

 • تاریخ: 
  ۱۳۹۷/۱۲/۰۴
    -  
  ۱۳۹۷/۱۲/۰۵
 • ساعت: ۱۳:۳۰ الی ۱۸:۰۰
 • محل برگزاری: اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزی ايران
 • سخنرانان: آقایان دکتر مسعود صبائی، دکتر بهادر بخشی، دکتر مهدی راستی
فراخوان سمينار
بروشور سمينار
فرم ثبت نام
 • سمينار «رويكرد جديد مبارزه با فساد در بنگاه هاي اقتصادي »

 • تاریخ: 
  ۱۳۹۷/۱۱/۱۰
 • ساعت: ۸:۳۰ الی ۱۳:۰۰
 • محل برگزاری: اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزی ايران
 • سخنرانان: آقایان دکتر رسول نورالسناء ، ملک رضا ملک پور
فراخوان سمينار
بروشور سمينار
فرم ثبت نام
 • سمينار «چگونگي توقف و ابطال عمليات اجرايي وصول ماليات»

 • تاریخ: 
  ۱۳۹۷/۰۹/۲۸
 • ساعت: ۸:۳۰ الی ۱۲:۳۰
 • محل برگزاری: اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزی ايران
 • سخنرانان: آقایان دکتر علی اکبر عرب مازار، دکتر میرمحسن طاهری تاری
فراخوان سمينار
بروشور سمينار
فرم ثبت نام
 • كنفرانس داوري بين المللي: بزرگداشت گذشته، ارزيابي حال و پيش بيني آينده

 • تاریخ: 
  ۱۳۹۷/۰۹/۰۵
 • ساعت: ۹ الی ۱۷
 • محل برگزاری: اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزی ايران
 • سخنرانان: آقایان الکسیس مور، محسن محبی، سامی هوربی، همایون ارفع زاده، ابراهیم اسماعیلی هریسی، محسن ایزانلو ، به آذین حسیبی، اویس رضوانیان، جمال سیفی، بنجامین سینو، شهرام شمس، جعفر قنبری جهرمی، مجتبی کزازی، مشکان مشکور، کورین مونتینری و خانم لع
فراخوان سمينار
بروشور سمينار
فرم ثبت نام