شیدسچپج
۲۸۲۹۳۰۱۲۳۴
۵۶۷۸۹۱۰۱۱
۱۲۱۳۱۴۱۵۱۶۱۷۱۸
۱۹۲۰۲۱۲۲۲۳۲۴۲۵
۲۶۲۷۲۸۲۹۱۲۳
۴۵۶۷۸۹۱۰
Industry and Mine hekmat tose'taavon
 • دوره آموزش «عمليات خزانه داري ارزي»

 • تاریخ شروع و پایان: 
  ۱۳۹۶/۱۰/۱۶
    تا  
  ۱۳۹۶/۱۲/۱۹
 • محل برگزاری: اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران
 • سخنرانان: آقاي مهدي رشيدي
فراخوان دوره
بروشور دوره
فرم ثبت نام
 • دوره مقدماتي روش هاي پرداخت بين المللي

 • تاریخ شروع و پایان: 
  ۱۳۹۶/۰۹/۰۷
    تا  
  ۱۳۹۶/۱۲/۱۵
 • محل برگزاری: اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران
 • سخنرانان: آقاي فريدون شيرازي
فراخوان دوره
بروشور دوره
فرم ثبت نام
 • آموزش پيشرفته اينكوترمز2010

 • تاریخ شروع و پایان: 
  ۱۳۹۶/۰۷/۱۸
    تا  
  ۱۳۹۶/۰۷/۱۹
 • محل برگزاری: اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزی ايران
 • سخنرانان: آقايان محمدصالح ذوقي و ملك رضا ملك پور
فراخوان دوره
بروشور دوره
فرم ثبت نام
 • دوره تكميلي روش هاي پرداخت بين المللي و ضمانتنامه ها

 • تاریخ شروع و پایان: 
  ۱۳۹۶/۰۵/۰۷
    تا  
  ۱۳۹۶/۱۰/۱۶
 • محل برگزاری: اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران
 • سخنرانان: خانم فريده تذهيبي - آقاي فريدون شيرازي
فراخوان دوره
بروشور دوره
فرم ثبت نام
 • دوره مقدماتي روش هاي پرداخت بين المللي

 • تاریخ شروع و پایان: 
  ۱۳۹۶/۰۴/۱۴
    تا  
  ۱۳۹۶/۰۷/۱۲
 • محل برگزاری: اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران
 • سخنرانان: آقاي فريدون شيرازي
فراخوان دوره
بروشور دوره
فرم ثبت نام