شیدسچپج
۳۰۳۱۱۲۳۴۵
۶۷۸۹۱۰۱۱۱۲
۱۳۱۴۱۵۱۶۱۷۱۸۱۹
۲۰۲۱۲۲۲۳۲۴۲۵۲۶
۲۷۲۸۲۹۳۰۳۱۱۲
۳۴۵۶۷۸۹
دستورالعمل آی.سی.سی. در مورد اقدامات احتمالی با هدف کاهش اثرات همه‌گيری کوويد 19 آکادمی کمیته ایرانی ICC
 • آموزش آنلاين اينكوترمز 2020

 • تاریخ: 
  ۱۴۰۰/۰۷/۱۹
    -  
  ۱۴۰۰/۰۷/۲۰
 • ساعت: ۱۳:۰۰ الی ۱۶:۳۰
 • محل برگزاری: آنلاین
 • سخنرانان: خانم دکتر سيده فاطمه مقيمي ، آقای محمود رستم افشار
بروشور
 • آموزش آنلاين «زنجيره تأمين مالي »

 • تاریخ: 
  ۱۴۰۰/۰۷/۱۱
    -  
  ۱۴۰۰/۰۷/۲۵
 • ساعت: ۱۳:۰۰ الی ۱۶:۳۰
 • محل برگزاری: آنلاین
 • سخنرانان: خانم فریده تذهیبی، آقای فریدون شیرازی
بروشور
 • آموزش آنلاين «نقش مديران و كارشناسان حقوقي شركت ها درحل و فصل اختلافات به شيوه داوري»

 • تاریخ: 
  ۱۴۰۰/۰۶/۰۲
 • ساعت: ۱۵ الی ۱۸:۳۰
 • محل برگزاری: آنلاین
 • سخنرانان: آقای دکتر محسن محبی ، آقای دکتر به آذین حسیبی
بروشور
 • آموزش آنلاين «آشنايي با معيار هاي تخصصي ارزيابي ريسك در بيمه هاي باربري با رويكرد تنظيم اسناد مناقصه براي خريد بيمه هاي باربري»

 • تاریخ: 
  ۱۴۰۰/۰۵/۱۳
 • ساعت: ۱۵ الی ۱۸:۳۰
 • محل برگزاری: آنلاین
 • سخنرانان: آقایان حمید علیجانی و علیرضا آقاجانی
بروشور
 • كارگاه آموزشي آنلاين «بررسي اصلاحات قانون دائمي (جديد) ماليات برارزش افزوده»

 • تاریخ: 
  ۱۴۰۰/۰۵/۰۵
 • ساعت: ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰
 • محل برگزاری: آنلاین
 • سخنرانان: آقای دکتر علی اکبر عرب مازار - آقای غلامحسین دوانی
بروشور