شیدسچپج
۲۵۲۶۲۷۲۸۲۹۳۰۳۱
۱۲۳۴۵۶۷
۸۹۱۰۱۱۱۲۱۳۱۴
۱۵۱۶۱۷۱۸۱۹۲۰۲۱
۲۲۲۳۲۴۲۵۲۶۲۷۲۸
۲۹۳۰۳۱۱۲۳۴
دستورالعمل آی.سی.سی. در مورد اقدامات احتمالی با هدف کاهش اثرات همه‌گيری کوويد 19 آکادمی کمیته ایرانی ICC
 • آموزش آنلاين «مجموعه مقررات ارزي با محوريت برات اسنادي و حواله ارزي جهت واردات كالا»

 • تاریخ: 
  ۱۴۰۰/۰۳/۲۵
 • ساعت: ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۴۵
 • محل برگزاری: آنلاین
 • سخنرانان: آقای افشین خانی
بروشور
 • آموزش آنلاين «مباني بازاريابي ديجيتالي»

 • تاریخ: 
  ۱۴۰۰/۰۳/۱۱
    -  
  ۱۴۰۰/۰۳/۱۲
 • ساعت: ۱۵ الی ۱۸
 • محل برگزاری: آنلاین
 • سخنرانان: آقای دکتر محمود استقلال
بروشور
 • آموزش آنلاين «اينكوترمز 2020»

 • تاریخ: 
  ۱۴۰۰/۰۲/۲۸
    -  
  ۱۴۰۰/۰۲/۲۹
 • ساعت: ۱۵ الی ۱۸
 • محل برگزاری: آنلاین
 • سخنرانان: خانم دکتر سيده فاطمه مقيمي - آقای محمود رستم افشار
بروشور
 • آموزش آنلاين «زنجيره تامين مالي»

 • تاریخ: 
  ۱۳۹۹/۱۲/۱۲
 • ساعت: ۱۴:۳۰ الی ۱۸:۰۰
 • محل برگزاری: آنلاین
 • سخنرانان: آقای دکتر احمد جمالی
بروشور
فرم ثبت نام
 • وبينار «موافقتنامه تسهيل تجارت»

 • تاریخ: 
  ۱۳۹۹/۱۲/۰۴
    -  
  ۱۳۹۹/۱۲/۰۵
 • ساعت: ۱۴:۳۰ الی ۱۷:۳۰
 • محل برگزاری: آنلاین
 • سخنرانان: آقایان رضا گلی، مجتبی شیشه چی ها،محمود رستم افشار
بروشور
فرم ثبت نام