شیدسچپج
۳۰۳۱۱۲۳۴۵
۶۷۸۹۱۰۱۱۱۲
۱۳۱۴۱۵۱۶۱۷۱۸۱۹
۲۰۲۱۲۲۲۳۲۴۲۵۲۶
۲۷۲۸۲۹۳۰۱۲۳
۴۵۶۷۸۹۱۰
آکادمی کمیته ایرانی ICC

 

دکتر محمد مهدي بهكيش


سابقه تحصیلات:


دکترای اقتصاد از دانشگاه اينديانا در بلومینگتون، آمريکا ۱۳۵۶
فوق لیسانس اقتصاد از دانشگاه وسترن اونتاريو، کانادا ۱۳۵۱
لیسانس اقتصاد از دانشگاه تهران ۱۳۴۶

 

گرایش های تخصصی:

 

توسعه نيروي انساني، اقتصاد سنجي

 

علایق پژوهشی:

 

 

مسائل اقتصاد ايران، جهاني شدن اقتصاد، اقتصاد صنعتي

 

سوابق کاری :

 

دانشیار اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبایی ۱۳۸۵ – ۱۳۵۱( بازنشسته بهمن ۱۳۸۵ )

دبیرکل کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین المللی از ۱۳۶۳ تاکنون

رئیس شورای رؤسای اتاق بازرگانی ایران و ایتالیا از ۱۳۹۲ تاکنون

رئیس اتاق بازرگانی ایران و ایتالیا ۱۳۹۲-۱۳۷۱
مشاور اقتصادی وزیر معادن و فلزات ۱۳۷۶ – ۱۳۶۸
عضو هیأت پذیرش و شورای عالی بورس ۱۳۷۸-۱۳۷۲
عضو هیأت تشخیص صلاحیت شرکت های کارگزاری بورس۱۳۸۳-۱۳۸۰
رئیس هیأت مدیره شرکت کارگزاری امید سهم ۱۳۹۵-۱۳۸۴

 

انتشارات: کتاب

 

اقتصاد ايران در بستر جهاني شدن نشر ني چاپ چهارم ۱۳۸۵
مديريت تغيير تكنولوژي، تجربه مجتمع معادن سنگ چيني ني ريز، با همكاري دكتر شهيندخت خوارزمي و دكتر علي اكبر فرهنگي وزارت معادن و فلزات۱۳۷۳
مديريت تحقيق و توسعه، تجربه مركز تحقيقات نسوز اصفهان، با همكاري دكتر شهيندخت خوارزمي و دكتر علي اكبر فرهنگي۱۳۷۳ شركت فراوردهاي نسوز آذر، مركز تحقيقات ۱۳۷۵ تعديل اقتصادي و نيازهاي مديريتي، تجربه صنايع فولاد اهواز، با همكاري دكتر شهيندخت خوارزمي و دكتر علي اكبر فرهنگي۱۳۷۳ شركت صنايع فولاد اهواز ۱۳۷۵


 

مقالات: مقالات متعدد در نشریات مختلف چاپ شده است.